Wordt u ook koploper? Kijk wat u kan doen!

Versterken van het lokale netwerk

Boeren in Gelderland krijgen kosteloos de mogelijkheid om het lokale netwerk van buren, vrijwilligers, klanten en burgers, actief te betrekken bij groene werkzaamheden die de natuur en biodiversiteit ondersteunen op het bedrijf. Denk aan snoeien, knotten, planten en zaaien etc. Onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland worden de geïnteresseerde vrijwilligers opgeleid tot deskundige helpende handjes die de boer ondersteunen met kleinschalig landschapswerk op het bedrijf. Ook willen we een breed publiek kennis laten maken met natuurinclusieve landbouw door beleven en communicatie centraal te stellen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met projectleider Natuurinclusieve landbouw, Boki Luske van Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Download de flyer over Bedrijfsplannen Natuurinclusieve landbouw, deze bestaan uit vier verschillende modules: biodiversiteit, kringlopen, bodem/ water en het versterken van het lokale netwerken.

Webinar voor boeren: financiering van natuurinclusieve landbouw

Veel boeren en tuinders willen op hun bedrijf meer doen voor landschap en biodiversiteit. Het is echter niet eenvoudig om die omslag te maken, omdat de reguliere financieringsvormen het niet toe laten om de bedrijfsvoering te extensiveren. Bekijk hier de Webinar voor boeren: financiering van natuurinclusieve landbouw terug die wij organiseerden op 13 april 2021.

Ga naar de overzichtspagina Natuurinclusieve landbouw