Pluimveehouderij De Lankerenhof - Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Pluimveehouderij De Lankerenhof

De Lankerenhof in Voorthuizen
Oppervlakte: 6 hectare
Bedrijfstype: Biologische pluimveehouderij 12.000 leghennen, 6.000 opfokhennen en haantjes worden afgemest
Teelten/bijzonderheden: (Bl)eieren

Landschapselementen ten dienste van de kip

Wat wil de kip? Die vraag houdt Chris en Marjanne Borren voortdurend bezig. Als biologische pluimveehouders willen ze het hun kippen zoveel mogelijk naar de zin maken. En omdat kippen van nature bosvogels zijn, tref je bij hen dan ook overal landschapselementen aan. 

Boerderij De Lankerenhof in Voorthuizen is een landschappelijke oase. Terwijl in de omgeving veel landschapselementen zijn verdwenen, brengt de familie Borren die juist terug: houtwallen, knotwilgen, hagen, heggen, een hoogstamfruitboomgaard en een weide rijk aan kruiden. De houtwallen met struiken en knotbomen kwamen tussen 1999 en 2007. De kippen scharrelen er lekker vrij in rond. Chris: ‘Ze vinden er beschutting maar eten ook van het blad, wat erg gezond voor ze is. En ze zijn gek op de bessen. Wil je kippen naar buiten krijgen, dan moet je ze lokken met lekkers. Ze springen zo hoog mogelijk in de struiken om ze op te eten. Andere vogels snoepen ervan mee.’

Verbinding met consumenten

Ieder jaar wordt een deel van de knotwilgen geknot. De twijgen zijn geen afval maar grondstof! ‘We verhakselen ze tot snippers voor de uitloop van onze kippen’, legt Marjanne uit. ‘Het knotten en verhakselen deden we altijd zelf, maar knotten is natuurlijk ook een mooie klus voor vrijwilligers.’ En dus klopten ze aan bij SLG met de vraag hoe ze dat konden organiseren. Marjanne: ‘Het is fijn als vrijwilligers ons willen helpen met nuttig werk. Ook hebben wij graag mensen op onze boerderij. We staan graag in verbinding met onze consumenten en met de samenleving. Hier op onze boerderij kunnen we uitleggen en laten zien hoe onze kippen leven en hoe belangrijk de landschapselementen zijn. We hebben nu een paar keer een vrijwilligersgroep gehad. Ze hebben ons goed geholpen met het snoeien van de houtwal en het verwijderen van de waterloten uit de fruitbomen.’ 

Chris vult aan: ‘Het aankleden van ons bedrijf met landschapselementen doen we vooral omdat het functioneel is voor de kippen, maar op een gegeven moment vonden we een oude kaart met daarop de voormalige bouwgronden. We zagen omwallingen met houtwallen ingetekend. Toen zijn we ons extra gaan inzetten om de landschapsstructuren van het kampenlandschap terug te krijgen.’

Nieuw landschapselement

In een buitenuitloop verder verwijderd van de kippenstal graast een familiekudde: een stier met een paar melkkoeien en jongvee. ‘We hebben ze voor het beheer. Er is meer gras dan de kippen op kunnen. En ik wilde altijd koeien hebben’, lacht Chris. ‘Vroeger hadden mijn ouders een gemengd bedrijf, zoals alle boerderijen in deze streek. Maar de melkveehouderijtak was te klein om mee verder te gaan.’

Een nieuw landschapselement is de vrij uitgroeiende struweelhaag van 350 meter helemaal achter op het bedrijf. De haag omzoomt een weiland en is in het voorjaar van 2019 met hulp van vrijwilligers ingeplant. Allerlei struiken gingen de grond in: meidoorn, sleedoorn en voor stimulering van de biodiversiteit soorten als wilde appel, Gelderse roos en wilg, waar ook de kippen van kunnen eten. Behalve dat er een fraai cultuurhistorisch element is teruggebracht, is de haag ook een schuilplaats voor vogels en kleine zoogdieren. ‘Het is de bedoeling om de haag op een gegeven moment te gaan vlechten. Daar kunnen vrijwilligers ons opnieuw goed bij helpen. De haag wordt hopelijk zo dicht dat zelfs de vos er niet meer doorheen kan.’ 

De kippen varen er wél bij

Als we Chris en Marjanne vragen welke landschapselementen op De Lankerenhof aanwezig zijn, valt het gesprek even stil. Ze denken diep na. Want is het niet zo dat uitgezonderd de bebouwing eigenlijk het hele bedrijf één groot landschapselement is? De kippen varen er wel bij. De eieren noemt de familie niet voor niets (bl)eieren!

Landschapstype

Kampenlandschap
Landschapselementen op het bedrijf: 50% bomen, struiken, houtwallen en 50% kruidenrijk grasland

Landschapselementen

Aanplant van houtwallen, struweel, hagen, heggen, hoogstamboomgaard, solitaire bomen en struiken, bloemenmengsel

Vrijwilligerswerk

Oprichting vrijwilligersgroep nog in ontwikkeling: inzet van vrijwilligers voor onderhoud van houtwallen, hoogstamboomgaard en aanleg en beheer van de nieuwe struweelhaag

×
naar boven