Melkveehouderij De Klaver - Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Melkveehouderij De Klaver

Melkveehouderij De Klaver in Angerlo
Oppervlakte: 50 hectare
op landgoed Bingerden en 35 ha in uiterwaarden
Bedrijfstype: Biologische melkveehouderij, 70 koeien en 40 stuks jongvee, dubbeldoel ras Fleckvieh
Teelten/bijzonderheden: Melktap op het erf, vleesverkoop aan consumenten, Bed and Breakfast De Klaverbloem
Foto’s: Marcel de Bont

‘Alleen begin je niet zo snel aan zo’n klus, het is veel leuker om het met z’n allen te doen.” ’

Melkveehouderij De Klaver op landgoed Bingerden kenmerkt zich door de grote hoeveelheid struweelhagen en houtsingels. Alle percelen zijn omzoomd met meidoorn, in totaal goed voor zo’n 14 kilometer. Toch willen Astrid en Wilbert van der Cruijsen aan de slag met de biodiversiteit: ze willen meer variatie in soorten, zodat de koeien er van kunnen eten. Bij het onderhoud van al die landschapselementen kunnen ze wel wat helpende handen gebruiken. Wilbert en Astrid zijn in 2007 op landgoed Bingerden in Angerlo gekomen met hun biologische melkveehouderij. De 70 koeien en 40 stuks jongvee grazen op de kruidenrijke graslanden en in nabijgelegen natuurgebieden langs de IJssel. Wilbert: “Biologische landbouw houdt rekening met het milieu en dierenwelzijn. De krijgen dieren veel ruimte en er wordt geen chemie gebruikt. Deze vorm van landbouw past goed bij landgoed Bingerden.”

Werkdagen met vrijwilligers

Begin 2022 organiseerde adviseur Eward Timmerman van SLG samen met de boeren van De Klaver twee werkdagen. Op een zonnige zaterdagochtend in februari zijn er zo’n 15 mensen gekomen om te helpen. Vrijwilligers van het landgoed en andere mensen uit de omgeving helpen met het snoeien van een houtsingel. De meidoorn is al zo’n 10 jaar niet gesnoeid, door de struiken terug te snoeien kunnen ze weer mooi opnieuw uitlopen. In twee uur tijd is het hele stuk teruggezet, de takken worden vervolgens verwerkt in een takkenril. Als je alles snoeit is ook de nestelgelegenheid voor vogels weg, door het snoeihout te verwerken in een takkenril, zorg je dat de vogels er toch in kunnen broeden en schuilen. Wilbert:” Alleen begin je niet zo snel aan zo’n klus, dit gaat een stuk sneller en het is veel leuker om het met z’n allen te doen.” Een tweede werkdag met vrijwilligers van de boerderijwerkgroep vond plaats in maart.

Contact met burgers

Wilbert en Astrid willen het onderhoud van de houtsingels en struweelhagen rondom hun weilanden graag aan pakken met een vaste groep vrijwilligers die hun regelmatig komt helpen. Het contact met mensen maakt het werk leuker. Zo verkopen ze sinds de zomer van 2021 verse melk uit de melktap en gaat een deel van het vlees direct naar de consument in vleespakketten. Op dit moment levert dit financieel nog niet zoveel extra op, maar het zorgt voor contact met de mensen, die hun boodschappen rechtstreeks op de boerderij komen kopen. Een aantal van die mensen werkt ook mee als vrijwilliger in de boerderijwerkgroep.

Oeverwallen

Het melkveebedrijf is gelegen op de vruchtbare gronden bij de rivier de IJssel. Op de hogere drogere zandruggen, de zogenaamde oeverwallen, is van oudsher de bebouwing gelegen. De akkers bestaan uit fijnere klei- en zaveldeeltjes die zijn afgezet door de rivier. Wilbert en Astrid kwamen uit Noord-Brabant, waar ze al sinds 1999 biologisch boerden, in 2007 zijn ze met hun bedrijf verhuisd van het zand naar de klei. Dat is veel rijkere grond die heel geschikt is voor landbouw. 

Voederbomen en meer biodiversiteit

Wilbert en Astrid hebben de wens om het beheer van de landschapselementen beter aan te laten sluiten bij de bedrijfsvoering en nog meer diversiteit op het landgoed te realiseren. Nu gebeurt het terugzetten van de beplanting op het landgoed nog veelal machinaal. Er blijven dan veel takken op het land liggen en het land wordt kapot gereden. Door handwerk in te zetten, kan het onderhoud meer maatwerk worden. Ook willen ze graag meer variatie aan soorten in de houtsingels en struweelhagen: als je de juiste soorten kiest, kunnen de koeien er van eten. Wilg en hazelaar passen in het landschap en zijn geschikt voor het vee. Het plan is om deze voedersoorten met vrijwilligers aan te planten. Goed voor de koeien en goed voor de biodiversiteit!

Landschapstype

Oeverwallenlandschap
Landschapselementen op het bedrijf: 5 % 

Landschapselementen

14 km struweelhaag en houtsingels
Aanplant van voedersoorten in de hagen
Voedselbos

Vrijwilligerswerk

Oprichting boerderijwerkgroep, vrijwilligers helpen regelmatig met landschapswerk
Onderhoud kleinschaliger aanpakken met vrijwilligers

×
naar boven