Inspiratieochtend Biodiversiteit op en rond het erf Hierden

Veel planten en diersoorten zijn uit het buitengebied verdwenen en veel soorten nemen nog steeds af. Erven en hun omgeving kunnen een goed leefgebied vormen voor deze en andere dieren. Tijdens een inspiratieochtend Biodiversiteit rond het erf  bezoeken we een aantrekkelijk erf dat geschikt is voor bijen en vlinders in Hierden.  De inspiratieochtend vindt plaats op zaterdagochtend 4 september 2021 tussen 10.00 en 12.30 uur. De informatie tijdens de webinar van 19 mei zien we nu in de praktijk.  Aanmelden kan via onderstaand formulier. Let op: het aantal deelnemers is beperkt.

De deelnemers wordt ook gevraagd na deze bijeenkomst zelf op zoek te gaan naar geschikte locaties voor de bijenoases (zie hieronder).

Bijenoases

Een van de onderdelen van het project Bloeiend Bijenlandschap Hierden is het opstellen van plannen voor en het aanleggen van vijf bijenoases aan de stadsranden (0,5 ha).  Een bijenoase bestaat uit een terrein met kruidenrijk maaisel of waar ingezaaid wordt (afhankelijk van de locatie), met aanplant van bosplantsoen en een boomgaard van 15 hoogstamfruitbomen en het maken van een insectenhotel.

Bloeiend Bijenlandschap Harderwijk en Hierden

De inspiratie-excursie maakt deel uit van het project Bloeiend Bijenlandschap Harderwijk en Hierden. Zo kunnen mensen meedoen aan een workshop Sinusbeheer (insectvriendelijk maaien op 3 juli).

Aanmelden

Kijk ook eens op: