Inspiratiemiddag groot insectenhotel bouwen in september

Wilde bijen, vlinders en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewoners gebruiken. Hoe kunt u deze dieren op uw terrein helpen? Wat zijn bijvriendelijke bloemen? Om bewoners op weg te helpen start Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in opdracht van de gemeente Wageningen een project voor meer biodiversiteit.

Een van de onderdelen is een inspiratiemiddag groot insectenhotel bouwen in september 2021. Precieze datum wordt nog bekend gemaakt.

Doorgang en invulling is afhankelijk van geldende coronamaatregelen.

Meld u aan met het aanmeldformulier.

Kijk ook eens op: