Bewoners Heerde gaan biodiversiteit versterken

Bewoners van de gemeente Heerde kunnen ook dit jaar weer meehelpen om de biodiversiteit in Heerde te versterken. Op dinsdag 31 mei 2022 organiseren de gemeente Heerde en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een inspiratieavond ‘Biodiversiteitsimpuls Heerde’ in dorpshuis De Heerd aan de Griftstraat 8 in Heerde. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met een kopje koffie/thee en duurt tot 21.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

‘Biodiversiteitsimpuls Heerde’ bestaat uit meerdere projecten zoals het aanleggen van inheemse beplanting en bijenoases. Ook worden activiteiten georganiseerd zoals een cursus ‘Biodiversiteit op het erf’ en ‘Samen op de bres voor biodiversiteit’. Tijdens de inspiratieavond op 31 mei wordt dit programma nader toegelicht.

Afgelopen maart zijn in het kader van ‘Biodiversiteitsimpuls Heerde’ verschillende streekeigen struiken en bomen geplant voor een mooier en meer gevarieerd buitengebied. Daarnaast zijn insectenhotels geplaatst en werden perceelsranden en overhoekjes ingezaaid met inheemse kruiden.
Een aantal bewoners in de gemeente Heerde heeft SLG en de gemeente Heerde benaderd met de verzoek de biodiversiteit in de gemeente te versterken, bijvoorbeeld door het aanleggen van inheemse beplanting, kruidenrijke randen en het plaatsen van nestkasten of insectenhotels. Wilt u ook meedoen of wilt u weten hoe u de biodiversiteit kunt versterken, kom dan naar de informatieavond of neem contact op met SLG.

Streekeigen en aantrekkelijk voor diersoorten

Alle deelnemers worden door een adviseur van SLG bezocht. Voor ieder terrein wordt een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype. Via deze actie worden de erven en kavelgrenzen verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een elzensingel, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. Door aanplant en inzaai van streekeigen struik- en plantensoorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. De uitvoering van dit project is in handen van SLG.

Uitdeeldag

Later dit jaar of begin volgend jaar vindt voor alle deelnemers een gezamenlijke bestelling van het plantmateriaal plaats. De beplanting ontvangen de deelnemers tijdens een feestelijke uitdeeldag in de omgeving. De combinatie van gezamenlijke inkoop en subsidie van gemeente Heerde en provincie Gelderland zorgen ervoor dat de eigen bijdrage voor deelnemers beperkt blijft. We hopen zo met elkaar een nog groener en aantrekkelijker buitengebied te creëren.

Vragen en aanmelden

Kunt u niet op de informatieavond aanwezig zijn, maar wilt u wel meedoen? U kunt zich ook direct aanmelden voor de Biodiversiteitsimpuls Heerde.

Of neem contact op met Erwin Reinhard van SLG,  of op telefoonnummer: (026) 353 74 44.

Ook interessant

Doe ook mee met beplantingsproject Kootwijkerbroek in het Groen

Inspiratiedag voor buitenlui over biodiversiteit in Sinderen

Informatieavond biodiversiteit gemeente Buren

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!

Biodiversiteitsplan voor grondeigenaren in de gemeente Zaltbommel

Informatieavond subsidie landschap en biodiversiteit in Heumen

Ambassadeurs voor biodiversiteit gezocht!

Schoolkinderen zaaien bloemen in voor wilde bijen en vlinders