Informatieavond Paradijs voor de patrijs

Boerenlandvogels hebben het moeilijk. De patrijs is daar een voorbeeld van. Deze prachtige akkervogel zien we steeds minder. Maar we kunnen patrijzen helpen. Rondom Montferland start het project ‘Paradijs voor de patrijs’. Door het inzaaien van kruidenrijke akkerranden bieden we patrijzen broedgelegenheid, voedsel en dekking. Bovendien ziet het er met de bloemen en kruiden mooi uit voor de wandelaar en fietser. André Hendriksen en Theo Kaal zijn lokale bewoners en trekkers van dit project: “We hebben al twaalf boeren bereid gevonden om akkerranden in te zaaien voor de patrijs. Maar we willen natuurlijk meer deelname en we willen de bewoners van het buitengebied uitleggen wat zij kunnen doen voor de patrijs”. Zij vertellen over hun patrijzenproject op de informatieavond op donderdag 23 maart. Alle bewoners rondom het Montferland zijn van harte welkom. De informatieavond over ‘Paradijs voor de patrijs’ vindt plaats om 20.00 uur in zaal ’t Heuveltje, Sint Jansgildestraat 27 in Beek.

Kruidenrijke akkerranden

‘Paradijs voor de patrijs’ wil het leefgebied van akkervogels verbeteren, en in het bijzonder die van de patrijs. Door het inzaaien van kruidenrijke akkerranden bieden we broedgelegenheid, dekking en voedsel niet alleen voor de patrijs maar ook voor andere akkervogels zoals de gele kwikstaart, geelgors, kneu en veldleeuwerik. Het zaadmengsel is speciaal gericht op akkervogels: zomergranen aangevuld met cultuurgewassen als boekweit, zomerkoolzaad, luzerne, zonnebloem en korenbloem. Vooral deze bloeiende cultuur-gewassen trekken insecten aan die voor veel akkervogels een belangrijke voedselbron zijn om hun jongen mee groot te brengen. Verder vormt het zaad een welkome bron van voedsel in het najaar en winter voor groepen akker- en zangvogels die doortrekken of overwinteren.

Programma informatieavond

Wethouder Gerritsen van de gemeente Montferland zal de informatieavond openen. Vrijwilliger André Hendriksen en coördinator boerenlandvogels Karen Hinkamp vertellen over het project ‘Paradijs voor de patrijs’. Frans ter Bogt uit Aalten licht zijn succesvolle actie ‘Samen voor de patrijs in de Achterhoek’ toe. Tot slot komt aan de orde wat u kunt doen voor de patrijs in Montferland. Bezoekers ontvangen na afloop nog een zakje zaad als natuurvriendelijke attentie.

De patrijs in het Montferland

Het agrarisch cultuurlandschap in het oosten van Gelderland behoort van oudsher tot de belangrijkste broedgebieden van patrijzen in Nederland. Maar ook hier gaat de patrijs hard achteruit. Uit de eerste resultaten van de vogelatlas 2015 komt de patrijs nog maar met een aantal van 0,3-0,5 per kilometerhok voor in de omgeving van het Montferland. In de periode 1998-2000 lagen de aantallen op 11 tot 25 (Bron: SOVON). Hieruit blijkt de sterke afname. Paradijs voor de patrijs wil starten in zes deelgebieden rondom het Montferland waar nu nog patrijzen voorkomen.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is als uitvoerder verantwoordelijk voor het patrijzenproject, dat mede mogelijk wordt gemaakt door een bijdrage van het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds van SBNL, het coöperatiefonds van de Rabobank Graafschap Zuid en de gemeente Montferland. SLG werkt hierbij samen met haar vrijwilligers, de gemeente Montferland, VAL Oude IJssel, WBE Bevermeer, IVN Oude IJsselstreek, Vogelwerkgroep Arnhem eo, Natuurmonumenten en Huis Berg.

Meer informatie: Karen Hinkamp
Bekijk het filmpje over de patrijs in Montferland van natuurfilmer Ad van Roosendaal.

Uitreiking Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds

Woensdag 8 maart ontvingen vrijwilligers André Hendriksen en Theo Kaal en coördinator boerenlandvogels Karen Hinkamp van SLG een cheque van € 13.500 van het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds van SBNL voor hun patrijzenproject. Proficiat!

Vrijwilliger Theo Kaal en coördinator Karen Hinkamp met de cheque (André Hendriksen ontbreekt op de foto)
Alle winnaars op een rij Foto’s Ad van Roosendaal