Informatieavond Biodiversiteit in de poelen in gemeente Duiven

Poelen kunnen vele planten en dieren een geschikte leefomgeving bieden. Goed onderhoud van de poel is daarbij van groot belang. Wilt u meehelpen om poelen te onderhouden en daarmee kwetsbare dieren zoals de fraaie kamsalamander die in en om poelen leven te beschermen? Wilt u leren hoe u de soortenrijkdom van uw eigen of andermans poel kunt vergroten? Of vindt u het gewoon interessant om meer over poelen te leren? Kom dan woensdag 18 september naar de informatieavond over de poelen gelegen binnen de gemeente Duiven. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in het Dorpshuis Groessen Isidorusplein 4 in Groessen. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. De informatieavond is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Duiven. Na afloop van de informatieavond is er de mogelijkheid om zich aan te melden voor de bijbehorende cursus Biodiversiteit in de poelen in gemeente Duiven.

Cursus Biodiversiteit in de poelen in gemeente Duiven

De cursus die kort na de informatieavond start bestaat uit enkele dagdelen die verspreid door het jaar heen worden georganiseerd. De cursus is een combinatie van theorie- en praktijkonderdelen en volgt de seizoenen in de poel. Een beknopt cursusboek dient als leidraad.
In en rond de poel planten dieren zich voort en ze overwinteren er ook. De cursus gaat in op dieren en planten die in en om poelen leven. Het gaat daarbij niet alleen om amfibieën zoals kikkers en padden maar ook om libellen, vlinders en waterplanten als fonteinkruid en oeverplanten als egelskop. Ook is er aandacht voor de aanleg van poelen en het ecologisch beheer ervan. We stellen hiervoor een werkplan op. We kijken ook wat er allemaal in de poel leeft en stappen met waadpak en schepnet de poel in.

Aanleiding van informatieavond en cursus

Een recente inventarisatie op Duivens grondgebied leverde een totaal van zo’n 60 poelen op. Een deel hiervan is eigendom van de verschillende overheden (gemeente, waterschap, Rijkswaterstaat), een ander deel ligt op particuliere grond. De Knotgroep Duiven voert sinds enige jaren het onderhoud van een tiental poelen uit en wil haar werkzaamheden nu verbreden en verdiepen. Ook de bij Levend Landschap Groessen is deze wens geuit.
Gemeente Duiven, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de Knotgroep Duiven organiseren daarom de informatieavond en de cursus. De wens is om samen het beheer van de poelen in gemeente Duiven te verbeteren. Hiermee draagt het project bij aan het verhogen van de kwaliteit van bestaande poelen en aan een geschikte leefomgeving van kwetsbare soorten zoals de knoflookpad en kamsalamander.

Bent u verhinderd op 18 september maar wilt u wel deelnemen aan de cursus? Dan kunt u zich ook nu al aanmelden via link. Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik van Eek 06-50947113 e.vaneek@landschapsbeheergelderland.nl of Ruud Borkes 06-20432389 of r.borkes@landschapsbeheergelderland.nl.

Cursusprogramma

  • 18 september – Informatieavond
  • 30 september – Theorie 1: Inleiding: functie, gebruik, bedreiging specifiek: onderhoud poel
  • 12 oktober – Praktijk 1: Schonen poel, samen met knotploeg
  • 6 februari – Theorie 2: Aanleg en onderhoud biotoop
  • 8 februari – Praktijk 2: Hakken en zagen
  • 23 april – Theorie 3: Ecologie in en om de poel
  • 25 april – Praktijk 3: Wat leeft er in de poel?
  • 6 juni – Praktijk 4: Ecologisch maaibeheer
  • 20 juni – Praktijk 5: Terugkomdag

Aanmelden voor de cursus

Met dit aanmeldformulier geeft u zich op voor de cursus, eerste bijeenkomst is op maandag 30 september.

Ook interessant

Doe ook mee met beplantingsproject Kootwijkerbroek in het Groen

Bewoners Heerde gaan biodiversiteit versterken

Inspiratiedag voor buitenlui over biodiversiteit in Sinderen

Informatieavond biodiversiteit gemeente Buren

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!

Biodiversiteitsplan voor grondeigenaren in de gemeente Zaltbommel

Informatieavond subsidie landschap en biodiversiteit in Heumen

Ambassadeurs voor biodiversiteit gezocht!