Meer hoogstambomen in West Betuwe

Overal in de Betuwe komen hoogstamboomgaarden voor. Deze bomen zijn typerend voor deze streek. Ze zijn belangrijk voor de natuur, maar ook voor dieren, zoals uilen, bijen en vleermuizen. De gemeente West Betuwe, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW) starten met een nieuw project om meer van deze bomen te planten. Dit project is speciaal voor inwoners uit het buitengebied van Est, Heesselt, Hellouw, Neerijnen, Opijnen, Ophemert, Tuil, Varik en Waardenburg. Bewoners kunnen op verschillende manieren meedoen aan het project. Bent u geïnteresseerd? Meld u zich aan.

Behoud hoogstamboomgaarden en bevordering biodiversiteit

Door het wegvallen van de echte noodzaak van een goede productie en door de afnemende kennis van het snoeiwerk is het beheer en onderhoud van hoogstamboomgaarden niet of niet goed uitgevoerd. Eigenaren van hoogstamboomgaarden kunnen een financiële bijdrage ontvangen voor het weg laten werken van achterstallig onderhoud door de VANL-TCW. Ook kunnen zij in dit project de biodiversiteit in hun boomgaarden versterken. Naast hun functie voor fruitproductie en landschappelijke betekenis vormen hoogstamboomgaarden een leefgebied voor diverse diersoorten zoals steenuil, vleermuis, wilde bij, egel en das. Door ontwikkeling van soortenrijke kruidenvegetatie, aanleg van bijen- of vogelbosjes en ophangen van nestkasten neemt de biodiversiteit toe. Doet u mee? Stuur ons een mail.

Nieuwe boomgaarden

Overal in de Betuwe komen hoogstamboomgaarden voor. Veelal als onderdeel van het boerenerf, maar ook (grootschalige) productieboomgaarden. Na de Tweede Wereldoorlog verdwenen veel hoogstammen voor de efficiëntere teelt in eerst half- en vervolgens laagstammen. Rooipremies hebben veel hoogstamboomgaarden doen verdwijnen. Als bewoner van het buitengebied van Est, Heesselt, Hellouw, Neerijnen, Opijnen, Ophemert, Tuil, Varik en Waardenburg kunt u meehelpen om deze karakteristieke boomgaarden weer aan te planten door mee te doen aan het project. Er is een lijst met typische Betuwse rassen samengesteld. U kunt kiezen uit bomen met handappel, moesappel, handpeer, stoofpeer, pruim en kers. De hoogstamfruitbomen worden met subsidie aangeboden. Kijk hier voor de spelregels en meer informatie over deze actie. Belangstelling? Meld u aan via het aanmeldformulier.

Opleiding hoogstambrigade

SLG gaat in september meerdere hoogstambrigades bestaande uit 8 tot 15 vrijwilligers in de gemeente West Betuwe oprichten. De vrijwilligers krijgen gratis een hoogstamfruitcursus van SLG aangeboden. Na de opleiding gaat de hoogstambrigade zelfstandig aan de slag. De leden snoeien gezamenlijk elkaars bomen of hoogstambomen die aan hun lot zijn overgelaten.

Dit hoogstamproject is mogelijk dankzij de gemeente West Betuwe en provincie Gelderland.

Kijk ook eens op: