Hoogstambrigade Brummen

De leden van een hoogstambrigade hebben vaak zelf een hoogstamboomgaard in eigendom. Na een opleiding bij ons gaat een brigade zelfstandig aan de slag. De leden snoeien gezamenlijk elkaars bomen of hoogstambomen die aan hun lot zijn overgelaten. Ook gemeenten en boomgaard-eigenaren die het onderhoud zelf niet meer kunnen verzorgen, doen steeds vaker een beroep op de brigade. De brigades lenen bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap.
De hoogstambrigades krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie. De werkdagen zijn voornamelijk in de winter en op zaterdag.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Hoogstambrigade Brummen en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u contact opnemen per email met de coördinator:

Dhr. S. den Ouden

De werkgroep is werkzaam in de gemeente Brummen.