Grote opknapbeurt voor hoogstam- en knotbomen in Lingewaard

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) start in samenwerking met Lingewaard Natuurlijk en de gemeente Lingewaard een grote opknapbeurt voor de hoogstam- en knotbomen in Lingewaard. Inwoners van het buitengebied kunnen achterstallig onderhoud van hun karakteristieke hoogstam- en knotbomen laten wegwerken. Het project is bedoeld voor particuliere (agrarische en niet-agrarische) grondeigenaren. Op maandag 4 oktober is hierover een informatieavond in de Veldschuur van Lingewaard Natuurlijk aan de Sportlaan 1 in Bemmel. De avond start om 20.00 uur. Aanmelden voor deze avond of projectdeelname kan met onderstaand formulier. Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld u snel aan.

Landschapsinventarisatie

Aanleiding voor de grote opknapbeurt is de Landschapsinventarisatie, die Lingewaard Natuurlijk in 2019/2020 heeft uitgevoerd. Twintig vrijwilligers hebben alle kleine landschapselementen in het buitengebied van Lingewaard in kaart gebracht. Alle bomen, boomgaarden, struiken, singels en heggen, voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg, zijn geïnventariseerd. Prachtige juweeltjes in het landschap zijn ontdekt, maar ook elementen die verwaarloosd zijn. De verzamelde gegevens zijn te raadplegen door alle inwoners in een zogeheten webapplicatie, Project Landschapsinventarisatie op lingewaardnatuurlijk.nl.

Informatieavond 4 oktober

Op de informatieavond presenteert Lingewaard Natuurlijk de resultaten van deze unieke landschapsinventarisatie. De projectleider van SLG licht het project over het wegwerken van achterstallig onderhoud aan hoogstam- en knotbomen nader toe. Op de avond kunnen belangstellenden zich ook direct aanmelden voor het project. Let op, het aantal deelnemers aan het project is beperkt.

Achterstallig onderhoud hoogstam- en knotbomen

Dankzij subsidie van de gemeente en de provincie kan achterstallig onderhoud worden uitgevoerd aan hoogstam- en/of knotbomen die verwaarloosd zijn of in slechte staat verkeren. Geïnteresseerde eigenaren kunnen zich hiervoor aanmelden bij SLG. Na aanmelding maakt een adviseur van SLG met de eigenaar een afspraak om de betreffende hoogstam- en/of knotboom te bekijken. Tijdens deze inspectie beoordeelt de adviseur of de boom nog vitaal is en of achterstallig onderhoud bijdraagt aan de duurzame instandhouding ervan. Wanneer dat zo is, stelt de adviseur een plan op voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Een uitvoeringsorganisatie voert in opdracht van SLG de werkzaamheden komende winter uit.

Projectvoorwaarden

Voor deelname aan het project gelden de volgende voorwaarden:
• Bomen zijn tenminste 20 centimeter dik op 1,50 meter hoogte van de grond;
• Hoogstambomen zijn onderdeel van een boomgaard van tenminste tien fruitbomen;
• Knotbomen staan geplaatst in een rij van tenminste 10 bomen;
• De eigenaar heeft afgelopen vijf jaar geen subsidie ontvangen voor aanleg of beheer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Freek Aalbers, via tel.nr. 06-53275254 of f.aalbers@landschapsbeheergelderland.nl.