Het blauwe kruis, een rode draad, wielen in Gelderland

wiel_sbb De strijd tegen het water is van alle tijden. Wordt er tegenwoordig ruimte voor de rivier ontwikkeld, vroeger streden de bewoners een zware strijd tegen het eigenzinnige en woeste water.  De talloze wielen, de nog zichtbare littekens van dijkdoorbraken, getuigen daar van.

In Gelderland zijn veel wielen te vinden. Deze stille getuigen van de strijd tegen het water vertellen ons veel meer over het landschap dan men in eerste instantie denkt.
Waren in het verleden wielen soms gaten waar je gemakkelijk en goedkoop van je afval af kon komen, op dit moment wordt de landschappelijke waarde van deze landschapselementen steeds meer gezien.

Landschapsbeheer Gelderland is in 2004 gestart met een wielenproject.
De samenwerking met wieleigenaren, gemeenten, Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, het Waterschap en vele anderen, moet er voor zorgen dat de wielen in hun samenhang met rivieren en dijken de aandacht krijgen die ze verdienen.

46 wielen in Lingewaard, Overbetuwe, Arnhem en Nijmegen
In totaal gaat het in de eerste fase van het project om het maken van streefbeelden van maar liefst 46 wielen in de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Arnhem en Nijmegen. Een streefbeeld is een plan dat er voor moet zorgen dat het wiel zo goed mogelijk uit de verf komt. Om er voor te zorgen dat er inderdaad aandacht is voor alle kwaliteiten is het projectteam samengesteld uit specialisten, variërend van een landschapsarchitecte, tot een ecoloog, van een historicus tot een aquatisch bioloog etc. IOLYMPUS DIGITAL CAMERAn een volgende fase van het project worden deze streefbeelden, na overleg met betrokkenen, zoveel mogelijk gerealiseerd.

Gewapend met meer kennis komt het landschap tot leven. Een wel aardig plasje wordt plotseling een brandmerk dat je vertelt over het ongeluk dat in een winternacht over het land kwam. Je realiseert je wat de gevolgen waren voor de bewoners; verlies van huis en haard, onbruikbaar geraakte landbouwgronden. In het landschap en op oude kaarten ontdek je welke acties bewoners gewapend met schoppen en kruiwagens ondernamen om de schade te herstellen.

Binnen het wielenproject willen we deze geschiedenis, evenals de landschappelijke en ecologische waarden van de wielen tot hun recht laten komen.

Wielenreceptenboek
De 46 streefbeelden zijn gebundeld in een speciaal wielenreceptenboek. Deze is hier in te zien.
Voor de huidige stand van zaken, kijk onder ‘Wielen’ bij ‘Projecten’.