Help de steenuilen in Wageningen!

Wilt u uw erf meer geschikt maken voor steenuilen? Of wilt u zich als vrijwilliger in gaan zetten voor deze uilen? Vindt u het leuk om meer te weten over deze fascinerende vogels? Dan bent u van harte welkom op de informatieavond over steenuilen. Deze avond wordt georganiseerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met gemeente Wageningen, STONE en lokale partijen om steenuilen te beschermen. De avond vindt plaats op dinsdag 10 oktober in de bblthk, Stationsstraat 2 in Wageningen. Wethouder Han ter Maat zal de avond openen. Aanvang is om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. De toegang is gratis.

Programma

Het programma voor deze informatieavond is als volgt:
• Opening door wethouder Han ter Maat.
• Hoe leeft de steenuil?
• Vrijwilligerswerk voor steenuilen.
• Hoe kunt u uw erf geschikter maken voor steenuilen?
• Steenuilenproject Wageningen: inhoud en spelregels.
• Aanmelden voor het project.
• Afsluiting.

Steenuilenproject Wageningen

De steenuil is in aantal sterk achteruitgegaan en staat daarom op de lijst van kwetsbare en bedreigde vogelsoorten. Doel van het project is daarom om het leefgebied van steenuilen te behouden en verder te ontwikkelen. Daarvoor is het nodig om nestgelegenheid en voedselaanbod te vergroten. Het geven van voorlichting, het oprichten van een steenuilenwerkgroep en de aanleg van streekeigen beplanting maken deel uit van het project.

De steenuil

De steenuil is de kleinste uil in Nederland. Het half open cultuurlandschap biedt steenuilen een geschikte leefomgeving. Steenuilen zijn vooral actief in het donker. Als er jongen zijn, zijn ze ook actief in de avond en de vroege morgen. Overdag verblijven ze meestal op vaste ‘roestplaatsen’ in beplanting, gebouwen of in de nestholte. De steenuil is een holenbroeder die zelf geen nestholte kan maken. Hierdoor kan schaarste aan broedplaatsen ontstaan en kunnen nestkasten een geschikt alternatief bieden. Steenuilen zijn een belangrijk onderdeel van de biodiversiteit van het cultuurlandschap.

Kijk hier voor meer informatie en op steenuil.nl.

Ook interessant

Bewoners Heerde gaan biodiversiteit versterken

Inspiratiedag voor buitenlui over biodiversiteit in Sinderen

Informatieavond biodiversiteit gemeente Buren

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!

Biodiversiteitsplan voor grondeigenaren in de gemeente Zaltbommel

Informatieavond subsidie landschap en biodiversiteit in Heumen

Ambassadeurs voor biodiversiteit gezocht!

Schoolkinderen zaaien bloemen in voor wilde bijen en vlinders