Help mee het griend in Rhenoy opknappen!

 

In het dorpsbos Rhenoy ligt een griend, dat is een oude vochtige akker van wilgen. Door het verdwijnen van de economische functie is het griend overgroeid. De Griendbrigade Rhenoy zorgt er nu voor dat het griend weer zichtbaar en beleefbaar wordt. De Griendbrigade is net opgericht en bestaat uit een groep bewoners uit Rhenoy die regelmatig onderhoud gaat plegen in het griend. Zaterdag 4 maart is er weer een werkdag in het griend aan de Breezij in Rhenoy. De werkochtend begint om 9.30 uur. Jong en oud, die graag de handen uit de mouwen wil steken in de buitenlucht, lekker wil zagen of hout slepen, is van harte welkom om mee te doen. Voor handschoenen en gereedschap wordt gezorgd.

Griendbrigade

Afgelopen winter hebben de vrijwilligers van de Griendbrigade onderhoud gepleegd in het bos. Dikke wilgen zijn gezaagd en gesnoeid. Ze kregen daarbij ondersteuning van oud-bewoner Jeroen Tromp, die veel kennis heeft over het onderhouden van grienden en de bijzondere waarden van een griend. Hij vertelde welke gereedschappen hierbij vroeger werden gebruikt. Het is belangrijk dat deze specifieke kennis wordt overgedragen. Ook is gezorgd voor soep en koffie, die ter plekke werden gemaakt op een zogenaamde rocketstove met hout uit het bos. “Het waren leuke, leerzame en motiverende werkochtenden. Iedereen is heel enthousiast om verder te gaan!”, aldus Anneke de Jong, een van de twee coördinatoren van de Griendbrigade.

Wat is een griend?

Het bos aan de Breezij in Rhenoy is een vorm van hakhoutbeheer met wilgen. We noemen dit een griend. Zo’n griend had vroeger de functie om onder andere bindteen en rijshout te oogsten. Het bindteen werd gebuikt voor het maken van bijvoorbeeld appelmanden. Het rijshout werd gebruikt voor het maken van zinkstukken. Het griend heeft niet alleen een cultuurhistorische waarde maar ook ecologisch gezien heeft het grote waarde. Goed onderhouden grienden kunnen zeldzame mossen herbergen. Zeldzame vogels zoals snor, blauwborst, waterral en purperreiger gebruiken grienden als broedgebied.

Achterstallig onderhoud

Doordat de economische functie van het Rhenoyse griend verdween, is hier de laatste twintig tot dertig geen onderhoud meer geweest. Gevolg hiervan is dat het griend van Rhenoy is veranderd in opgaand wilgenbos. Veel van de hakhoutstoven zijn zwaar en staan op het punt van uitbreken. Dit kan leiden tot verlies van hun bijzondere ecologische waarde. Om deze te ontdoen van zwaar hout gaat aannemer Dorus Woudstra de vrijwilligers hierbij helpen. Dorus heeft afgelopen zomer het bos ook al gedund, zodat andere bomen een kans krijgen om zich beter te ontwikkelen.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft de dorpsbewoners uit Rhenoy begeleidt bij de oprichting tot een Griendbrigade. SLG blijft de vrijwilligers faciliteren met gereedschap, kennis en advies dankzij financiële ondersteuning van de Provincie Gelderland en de gemeente Geldermalsen.