Heel Ede aan de slag! Dorpswerkdag op 14 maart

Op zaterdag 14 maart tijdens NLdoet is er een groot evenement ‘Heel Ede aan de slag’, waarbij de dorpen in de gemeente Ede aan de slag gaan in hun eigen dorp met een leuke activiteit. Denk aan het aanplanten van heggen en hagen, inzaaien van bloemenmengsel, opruimen van zwerfafval en aanplanten bijvriendelijke beplanting. Jong en oud, die graag de handen uit de mouwen wil steken in de buitenlucht, zijn van harte welkom om mee te doen. Doe je mee? Voor gereedschap en materialen wordt gezorgd. Alle activiteiten starten met koffie/thee en na afloop is er heerlijke soep voor iedereen!

Levend Landschap Ede

De dorpswerkdag ‘Heel Ede aan de slag’ is een initiatief van Levend Landschap Ede. In ieder dorp in de gemeente Ede is een enthousiaste Levend Landschap bewonersgroep actief, die zich via projecten wil inzetten voor een aantrekkelijke leefomgeving. De dorpswerkdag wordt georganiseerd door alle Levend Landschap groepen en ze krijgen daarbij ondersteuning van de gemeente en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Zwerfafval opruimacties

In Otterlo, Lunteren en De Valk zijn er opschoonwandelingen, waarbij tijdens het wandelen zwerfafval wordt opgeruimd. Want niet alleen de bebouwde kom, maar ook het buitengebied van de dorpen verdient het om zwerfafvalvrij te zijn. De wandelingen duren ongeveer twee uur. Materialen zoals grijpers, handschoenen en afvalzakken zijn aanwezig.

  •  Otterlo: start om 8:45 uur bij Dorpshuis de Aanloop.
  •  De Valk-Wekerom: start om 9:00 uur op de kruising Lage Valkseweg-Broekdijk.
  •  Lunteren: start om 9:30 uur op het Nieuwe Erf.

Biodiversiteitsversterking

In Harskamp, Bennekom en Otterlo gaan bewoners aan de slag om de biodiversiteit in het dorp te versterken. In Bennekom planten bewoners bij- en vlindervriendelijke in een groenstrook bij de Oude Kerk. In Harskamp planten leden van de bijenhoudersvereniging Harskamp-Otterlo-Wekerom een haag aan om een weiland naast de oude rioolwaterzuivering aan de Laarweg. Op dit weiland wordt later een bijenoase gerealiseerd met een bijenstal. En in Otterlo gaan bewoners het terrein om sporthal De Sero opknappen en tegelijk bijvriendelijke beplanting aanplanten.
  •  Bennekom: start om 13:00 uur bij de Oude Kerk (tussen Oude Kerk en de Plus).
  •  Harskamp: start om 10:00 uur in het weiland bij de kruising Laarweg-Broekweg.
  •  Otterlo: start om 8:45 uur bij Dorpshuis de Aanloop.

Landschappelijke inpassing omgeving oorlogsmonument

In Ederveen is onlangs de omgeving van het oorlogsmonument aan de Bruinehorst opgeknapt vanuit Levend Landschap. Als afronding van dit bewonersproject wordt op zaterdag 14 maart met bewoners een haag om de weide aangeplant, een afrastering geplaatst voor de pony’s en in een strook bloemenmengsel ingezaaid.
  • Ederveen: start om 9:00 uur bij het oorlogsmonument aan de Bruinehorst.
Jong en oud is welkom op de Edese dorpswerkdag op 14 maart. Doe je ook mee? 

Ook interessant

Doe ook mee met beplantingsproject Kootwijkerbroek in het Groen

Doe mee met Landschapsimpuls Uddel

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Zwolle

Bewoners Heerde gaan biodiversiteit versterken

Inspiratiedag voor buitenlui over biodiversiteit in Sinderen

Inwoners bedenken ideeën voor Levend Landschap Rietmolen

Informatieavond biodiversiteit gemeente Buren

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!