Hans Swarts uit Randwijk is Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger 2018

Zaterdag 24 februari is Hans Swarts van de Weidevogelwerkgroep Overbetuwe verkozen tot Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger van 2018. Tijdens de Provinciale Startdag Vrijwillige Boerenlandvogelbescherming in het kerkje van Schaarsbergen maakte Arjan Vriend, directeur-bestuurder van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), de winnaar bekend. Hans Swarts ontving een glazen kievit en een oorkonde. De Provinciale Startdag is de aftrap van het weidevogelseizoen voor zo’n 450 vrijwillige boerenlandvogelbeschermers in Gelderland. Elk jaar zetten zij zich in voor de bescherming van weide- en akkervogels.

Hans Swarts is verkozen tot boerenlandvogelvrijwilliger van het jaar omdat hij volgens de jury optreedt als initiator, coördinator en aanspreekpunt voor vrijwilligers en boeren. Hij weet vele mensen te enthousiasmeren voor weidevogel- en akkervogelbeheer. Hij is zeer nauw betrokken bij allerhande zaken die de boerenlandvogels en het buitengebied aangaan en hij is 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar voor de vogels. Hans is genomineerd door zijn eigen groepsleden en zij omschrijven hem als: Aanjager, motivator, vraagbaak, mentor, duizendpoot en voorbeeld. Lees hier het juryrapport.

De Provinciale Startdag vond plaats in het kerkje van Schaarsbergen. De coördinatoren van de Gelderse boerenlandvogelgroepen kwamen bij elkaar om hun kennis over boerenlandvogels te vergroten, ervaringen uit te wisselen en instructies te ontvangen voor bescherming en monitoring van weide- en akkervogels. De verkiezing van de Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger van het jaar is bedoeld om vrijwilligers te bedanken en te stimuleren.

Vrijwillige weidevogelbescherminglogo vrijwillige weidevogelbescherming

In het voorjaar komen de weidevogels weer terug uit hun overwinteringsgebieden. Binnenkort roepen en baltsen kievit, grutto, scholekster, tureluur en wulp weer boven akkers en weilanden. Zonder de bescherming door vrijwilligers en de medewerking van agrariërs en loonwerkers zouden weidevogels op veel plaatsen geen kuikens groot krijgen. Dankzij de inzet van vrijwillige weidevogelbeschermers zoals Hans Swarts worden de nesten tijdig opgespoord en beschermd. Tijdens landbouwwerkzaamheden worden deze nesten vervolgens ontzien. Hierdoor stijgt het percentage uitgekomen nesten aanzienlijk en worden meer kuikens grootgebracht. In 2017 hebben de Gelderse boerenlandvogelvrijwilligers maar liefst 5944 weidevogelnesten beschermd.

Nieuwe boerenlandvrijwilligers zijn nog steeds nodig. Kijk hier voor meer informatie. SLG coördineert al ruim 20 jaar de uitvoering van de vrijwillige boerenlandvogelbescherming in onze provincie. Vrijwilligers worden voorzien van materialen, informatie en advies.