Handige tools

Om vrijwilligers zoveel mogelijk te ondersteunen bij het gezond & veilig werken hebben we vanuit SLG een aantal praktische tools ontwikkeld. Maak hier gebruik van en ga goed voorbereid aan de slag!

Op de pagina van de wettelijke verplichtingen staat aangegeven wat belangrijk is om zo veilig mogelijk aan het werk te gaan: het maken van een risico inventarisatie, het gebruiken van de PBM’s, het geven van instructie en het houden van toezicht.

Werkdagformulier

Het werkdagformulier is de perfecte tool om ervoor te zorgen dat je voldoet aan alle verplichtingen en waarbij je goed voorbereid aan de slag gaat!

Tip: Download het werkdagformulier (Word). Vul de informatie die elke werkdag hetzelfde is voor jouw groep, alvast in op de computer, print dan een aantal exemplaren uit voor de werkdagen van dat seizoen. De werkdag specifieke informatie vul je enkele dagen van te voren in en op de werkdag zelf maak je nog de Last Minute Risico Analyse (LMRA).

Draaiboek

Hoe organiseer je een werkdag? Waar ga je aan de slag? Wat zijn de risico’s? Welke gereedschapsinstructie hoort hier bij? Is er mobiel bereik? Wie zorgt voor koffie en thee? Bij het organiseren van een werkdag komt meer kijken dan je denkt!

In het draaiboek (Word) van de werkdag worden alle aspecten omschreven, van de voorbereiding voorafgaand aan de werkdag tot aan het moment waarop de werkdag is afgelopen. Harstikke handig dus!

Arboplan

Leg afspraken over het veilig werken met de werkgroep vast in een arboplan (Word). Dit plan is geen verplichting, maar wel erg handig! Doel van het arboplan is een zo groot mogelijke veiligheid tijdens het werk te waarborgen. In het arboplan kan je ook onderlinge taakverdelingen vastleggen, zoals wie is de coördinator, wie vult het werkdagformulier in, wie zorgt voor het reserveren van gereedschap of voor het gereedschapsonderhoud, etc.

Hulptabel werkresultaten

Ieder jaar vragen we de vrijwilligersgroepen, die we ondersteunen, om een overzicht van de werkresultaten. Deze resultaten nemen we op in ons jaarbericht. De hulptabel-werkresultaten-2021 maakt het makkelijker om je werkresultaten bij het houden gedurende het jaar. Dit excel bestand kan je na iedere werkdag invullen, aan het einde van het jaar kan je dan alle resultaten makkelijk optellen en is het werkresultatenformulier makkelijk in te vullen.

Welkomstmail nieuwe vrijwilliger

Een nieuwe vrijwilliger komt jullie team versterken, wat fijn! Met de welkomstmail (Word) breng je je nieuwe lid op de hoogte van een een allerlei zaken rondom vrijwilligerswerk. Van inwerken en veilig werken tot het volgen van cursussen en het vinden van meer informatie. Dit Word document kan naar eigen inzicht aangepast worden en naar elke nieuwe vrijwilliger gestuurd worden.

Format beheerplan

Bij het onderhouden van landschapselementen komt meer kijken dan het fysieke landschapswerk. Wat voor onderhoud is nodig bij een landschapselement? Welk toekomstbeeld heb je voor ogen? Hoe pak je het onderhoud aan? Dit zijn allemaal vragen waar vrijwilligersgroepen mee te maken krijgen. In dit kader heeft SLG een format beheerplan ontwikkeld. Als je op de link klikt download je zowel de handleiding van het beheerplan als de invulmatrix.

Kijk ook eens op: