Grote belangstelling voor webinars over financiering van natuurinclusieve landbouw

Afgelopen maand was er veel belangstelling voor de twee webinars die wij organiseerden over financiering van natuurinclusieve landbouw. Maar liefst 150 mensen per avond hadden zich aangemeld.  Hieruit blijkt dat de roep vanuit de maatschappij voor natuurinclusieve landbouw groot is: steeds meer burgers willen landbouw die hand in hand gaat met de natuur en die de soortenrijkdom op het platteland ondersteunt.

Veel boeren willen de omslag wel maken naar meer biodiversiteit, maar kunnen dit niet financieren via de reguliere weg. Daarom organiseerden we in april twee webinars over dit onderwerp. Het doel van de webinars was om boeren en burgers te informeren en te inspireren en op deze manier bij te dragen aan de transitie naar meer natuurinclusieve landbouw in Gelderland en daarbuiten. Verschillende initiatieven en Gelderse praktijkvoorbeelden kwamen aan het woord, zoals Biologische boerderij De Hooilanden, Burgerboerderij de Patrijs, Coöperatie Land van Ons, Initiatief Aardpeer en Nationaal Groenfonds.

Burgers dragen bij aan natuurinclusieve landbouw

De ‘webinar hoe kunt u bijdragen aan natuurinclusieve landbouw’ was voor burgers en consumenten met als hoofdvraag: hoe kunt u als burger de transitie naar natuurinclusieve landbouw ondersteunen? Tal van mogelijkheden voor burgers kwamen hierbij aan bod, voor zowel mensen met een kleine of een grote portemonnee. Bijvoorbeeld via crowdfunding, door lid te worden van een coöperatie of vrijwilligerswerk te doen. De beslisboom geeft een overzicht van de mogelijkheden en helpt je een keuze te maken.

Alternatieve financiering voor natuurinclusieve boeren

De ‘webinar financiering van natuurinclusieve landbouw’ was speciaal georganiseerd voor boeren en ging in op de vraag: welke alternatieve financieringsvormen zijn er die meer natuur en biodiversiteit op het bedrijf mogelijk maken? Denk hierbij aan het oprichten van een bedrijfsgebonden grondcoöperatie, het werken met sponsoren of via eeuwigdurende obligaties. MSc studente Gelieke Steeghs presenteerde een helder overzicht van verschillende financieringsvormen die naast elkaar of gestapeld ingezet kunnen worden.
Kijk terug: Webinar voor boeren: financiering van natuurinclusieve landbouw

Grote belangstelling

Boki Luske van SLG organiseerde de webinars: “Het was goed om te merken dat er zoveel belangstelling was. Het laat zien hoe actueel dit onderwerp is en dat het voor veel boeren een zoektocht is om het financiële plaatje rond te krijgen. Vaak zorgt meer ecologie voor minder economie en daar is een bank niet altijd blij mee. Daarom zoeken boeren naar alternatieve financieringsvormen. Zelf kom ik uit het landbouwonderzoek en ik had er niet zo’n beeld van hoe het leeft onder burgers. De belangstelling voor de webinar voor burgers heeft mij daarom positief verrast.” Wilt u meer informatie over deze webinars of over natuurinclusieve landbouw, neem dan contact op met Boki Luske.

SLG doet nog meer voor en met natuurinclusieve boeren, lees de interviews met koploper boeren. 

Ook interessant

Help vogels en plant een vogelbosje met bessen

Biodiversiteitsplan voor bewoners in het buitengebied van Doetinchem

Gerrit Zeldenrust uit Haaften uitgeroepen tot Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger 2021

Informatiedag over ecologisch beheer in Nijkerk op 23 oktober

Project Poelen.nu zet poelen op de kaart

veldleeuwerik

Infoavond oprichting Akkervogelwerkgroep Bommelerwaard op 7 oktober

Maaien met de zeis_ David van Haren

Webinar insect-vriendelijk maaibeheer en praktijkdag maaien met de zeis in Nijkerk

Poelen.nu praktijkdag in Berkelland