Groessen / Duiven / Loo Bloeit

Met, door en voor inwoners van de Gemeente Duiven, werken we aan een kleurrijke, bloeiende, boeiende, en biodiverse leefomgeving door zoveel mogelijk bloemenveldjes te ontwikkelen en te beheren. We gebruiken -in samenspraak met de Gemeente- gemeentelijke percelen en reststroken. Maar we willen waar mogelijk ook anderen, bijvoorbeeld particulieren en agrariërs, enthousiasmeren om ook bloemstroken te ontwikkelen.
We werken samen met bijvoorbeeld de Gemeente Duiven, met Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Horsterpark, HOPE XXL en anderen.
Op die manier proberen we kennis en kunde te combineren met inzet van middelen, om nog meer veldjes te ontwikkelen.
We gebruiken zo veel mogelijk streekeigen, een- en meerjarige, planten en kruidachtigen, vooral in het buitengebied. In de woonkernen, waar veelal minder ruimte ter beschikking is, gebruiken we ook een mix van veldbloemen, die vaak wat langer bloeien en meer kleur geven. Zo hopen we oog te hebben voor zowel de natuurlijke streekeigen flora en fauna, als de fietser of wandelaar die een rondje maakt in ons mooie leefomgeving en wil genieten van de kleurenpracht.
Hier vindt u een overzicht van de lokaties.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de biodiversiteitswerkgroep Groessen / Duiven / Loo Bloeit en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de coördinator:

Dhr. E. Willems

Deze groep is werkzaam in de gemeente Duiven.

Kijk ook eens op: