Groengroep Wilhelminapark Eerbeek Zuid

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden van de Groengroep Wilhelminapark Eerbeek Zuid? Neem dan contact op met de coördinator.

Email: Mevr. Van den Eertwegh
Telefoon: 06-52677611

Deze groep is werkzaam in de gemeente Brummen.