Groene Valleilint

Het Groene Valleilint is een van de mooiste en ongeschonden gebieden in de Gelderse Vallei gelegen tussen de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Het gebied is onderdeel van het Gelders natuurnetwerk. Hier gaan we de natuur en het landschap versterken, water langer vasthouden, de landbouw meer natuurinclusief laten worden.

Uitvoering werkzaamheden

Gebiedscoöperatie O-gen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland werken samen met landgoedeigenaren, terreinbeheerders, boeren, particulieren, gemeenten en waterschap in meerdere projecten om deze doelstelling te realiseren. De werkzaamheden zijn al in volle gang bijvoorbeeld de realisatie van de ecologische verbindingszone in Veenhuizerveld. In het Uitvoeringsprogramma Groene Valleilint is meer informatie te vinden over de projecten.

Meer informatie

Informatie over het proces en de voortgang zijn te vinden op de website van gebiedscoöperatie O-gen.