Groene Kieswijzer Gelderland

Op 20 maart kun je weer stemmen voor Provinciale Staten. Wil je weten hoe de politieke partijen denken over de groene thema’s? Kijk dan op www.groenekieswijzergelderland.nl. Aan de hand van 19 stellingen zie je direct welke partij het dichtst bij jouw standpunten ligt.

Natuur, landschap, duurzame energie

Natuur, landschap, duurzame energie en ruimtelijke ordening behoren tot de grote thema’s voor de provincies. Zij nemen hierover de belangrijkste besluiten. Het is veel kiezers echter niet altijd duidelijk waarover die besluiten precies gaan, laat staan hoe politieke partijen over de onderwerpen denken. Om deze kiezers de hand te reiken hebben Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Natuurmonumenten, de Gelderse Natuur en Milieufederatie en IVN Gelderland de Groene Kieswijzer Gelderland ontwikkeld.