Groen en Doen vouchers 2015

Groen en Doen vouchercursussenGroenendoen

In 2012 en 2013 konden vrijwilligers een voucher aanvragen binnen het subsidieprogramma Groen en Doen van het Ministerie van Economische Zaken.
Zomer 2015 wordt de Groen en Doen regeling hoogstwaarschijnlijk nog eenmaal opengesteld. Per persoon kan een voucher voor 1.000 euro bij het Ministerie van EZ via www.groenendoen.nu worden aangevraagd waarmee u een cursus kan inkopen.
Uiteraard kunt u ook bij SLG terecht voor trainingen voor de vrijwilligersgroep, bijvoorbeeld een verdiepingscursus hoogstamfruit, leifruit, poelen of een andere cursus op maat.
Speciaal voor de bij ons aangesloten vrijwilligersgroepen organiseren we ook in 2015 praktische en inspirerende cursussen. 

Kijk ook eens op: