Groen Doen

Logo_RGB_jpgGroen en Doen gelooft in samen werken aan een mooi landschap. Het is een programma van het ministerie van Economische Zaken om vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en ‘groen in de stad’ te ontwikkelen en te stimuleren. Het ministerie heeft in 2012 twee miljoen euro vrijgemaakt voor dit project. Voor een bedrag van 1,2 miljoen euro kunnen 6 vrijwilligersorganisaties, waaronder Landschapsbeheer Nederland, aan de slag met concrete projecten.

Groene vrijwilligersorganisaties

Zes landelijke groene vrijwilligersorganisaties krijgen het bedrag van 1,2 miljoen euro voor de uitvoering van projectplannen gericht op het stimuleren van de waardevolle inzet van vrijwilligers voor natuur en landschap door middel van opleiding. Deze organisaties zijn Landschapsbeheer Nederland, De12Landschappen, IVN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna. Deze zes landelijke organisaties zullen hierbij nauw samenwerken met elkaar en met vele kleine lokale vrijwilligersorganisaties.

Samen actief in natuur en landschap
Het project van Landschapsbeheer Nederland behelst het in 12 provincies opleiden van nieuwe en huidige vrijwilligers met speciale aandacht voor arbo en veiligheid bij het werken in het landschap. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere vrijwilligersorganisaties zowel landelijk (zoals Natuurmonumenten, IVN) als lokaal (Scouting). De activiteiten leiden tot 24 nieuwe vrijwilligersgroepen met minimaal 10 leden die in het seizoen 2012-2013 ieder al een dag werk hebben verzet in het landschap. Door deze impuls wordt naar verwachting voor meerdere jaren jaarlijks bijna 1.500 extra uren in het landschap gewerkt.

Samen actief in Gelderland
Inmiddels is de cursus Groen en Doen in Gelderland van start gegaan. We hebben er voor gekozen om eerst een pilot te draaien zodat de onderwerpen en de inhoud overeenkomen met de wensen en behoeften van de vrijwilligers. De definitieve cursus zal waarschijnlijk 3 avonden en 1 praktijkochtend gaan omvatten. Het streven is de cursus zowel geschikt en aantrekkelijk te maken voor de ervaren coördinatoren van vrijwilligersgroepen als nieuwe coördinatoren. Door het volgen van de cursus Groen en Doen in Gelderland leren ze meer over Arbo en veiligheid, werven en binden van nieuwe vrijwilligers, taken en verantwoordelijkheden van een vrijwilligerscoördinator.

Kijk ook eens op: