Griendbrigade Rhenoy

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Aan de Breezij in Rhenoy, gemeente West Betuwe, ligt een oude griend: een vochtige akker waar in het verleden wilgen en elzen werden geplant voor de houtopbrengst. De bomen werden om de paar jaar afgezet (geknot) en de wilgentenen werden door de bewoners van het dorp gebruikt voor het vlechten van manden en erfafscheidingen. Het elzenhout werd onder andere gebruikt voor het maken van stelen voor gereedschap en het maken van zinkstukken.

Grienden werden tot rond 1960 op grote schaal geëxploiteerd, daarna nam de vraag naar griendhout sterk af en werden veel grienden niet meer onderhouden. In de griend in Rhenoy was naar schatting 30 jaar niets meer gebeurd en dat resulteerde in een doorgeschoten bos met wilgen, populieren en heel veel elzen. Vanuit het dorp kwam van meerdere dorpsgenoten het verzoek om de griend te gaan beheren. De dorpscommissie, die het groenbeheer in het dorpsplan heeft opgenomen, heeft vervolgens contact gezocht met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Landschapsbeheer Gelderland heeft daar positief op gereageerd en eind 2016 is er een werkgroep opgericht met als doel een gedeelte van het cultuur historisch erfgoed in ere te herstellen en de rest van het bos te verjongen. Grote kaprijpe wilgen en populieren zijn met behulp van professionele boomzagers uit het bos verwijderd en de vrijwilligersgroep is aan de slag gegaan om de oorspronkelijke griend weer zichtbaar te maken. Doorgeschoten wilgen zijn op heuphoogte geknot en er zijn nieuwe wilgenstaken geplant.

In 2017 zal de griendbrigade, zoals de vrijwilligersgroep is gedoopt, nog extra tijd in achterstallig onderhoud steken. Daarna komt de groep naar verwachting tweemaal per jaar in actie om de griend bij te houden. Het gaat daarbij voornamelijk om snoeiwerkzaamheden met handgereedschap en het op rabatten leggen van het snoeihout.

Ben je graag buiten bezig en vindt je het ook leuk om kennis te maken met andere dorpsgenoten? Meld je dan aan bij een van de coördinatoren. We zijn een enthousiaste, gemengde club van alle leeftijden en iedereen is welkom om, naar eigen kracht en kunnen, mee te doen. We werken op een zaterdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur. Je krijgt via de mail bericht van de werkdagen en geeft aan of je kunt komen. Je bent tot niks verplicht maar als je niet komt mis je natuurlijk wel de lekkere soep na afloop!

Meer informatie

coördinatoren: Maartje Pronk en Anneke de Jong