Gratis nestkasten voor huismussen in Duiven, Groessen, Loo of Zevenaar

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Woont u in Duiven, Groessen, Loo of Zevenaar en wilt u meehelpen om de achteruitgang van huismussen aan te pakken? Dan kunt u contact opnemen met de Nestkasten Werkgroep Liemers. Zij geven gratis nestkasten voor huismussen weg en komen de kasten zelfs gratis plaatsen.

Achteruitgang huismus

Huismussen stellen prijs op een rommelige menselijke omgeving, met struikgewas, schuren, weilanden met vee, gemorst graan en zo verder. Ze zijn het talrijkst in dorpen en in oudere buitenwijken, met rommelige tuinen. Helaas is de afgelopen decennia het aantal huismussen in ons land gehalveerd, waardoor de vogel op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels terecht kwam. Het verdwijnen van nestgelegenheid is niet de enige, maar wel een belangrijke oorzaak voor de achteruitgang. Help de mussen in uw omgeving met een mooi onderkomen.

Plaatsen huismussenkasten

De Nestkasten Werkgroep Liemers is in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland een actie gestart, waarbij inwoners in Duiven, Groessen, Loo of Zevenaar een huismusnestkast 3-in-1 kunnen krijgen. Mussen broeden graag in de buurt van elkaar en daarom biedt de werkgroep gratis ruime nestkasten aan die ruimte biedt aan drie huismussenfamilies. Ook nestkasten voor gierzwaluwen worden gratis weggegeven en opgehangen. Wanneer u interesse heeft in een nestkast voor de huismus en/of gierzwaluw, dan kunt u contact opnemen met Jan Beerntsen, voorzitter van de Nestkasten Werkgroep Liemers, via telefoon 0316-843111 of e-mail j.beerntsen6@upcmail.nl. Het aantal nestkasten is beperkt, dus wees er snel bij want op is op.

Na uw aanmelding bekijken vrijwilligers van de werkgroep of uw perceel of tuin geschikt is voor een nestkast. Wanneer dat zo is, hangen de vrijwilligers de nestkast(en) voor u op. De vrijwilligers van de werkgroep komen regelmatig terug om de nestkast(en) te onderhouden en te monitoren om te kijken naar het broedsucces van de vogels. Zij maken hierover met u afspraken.

Nieuwe naam: Nestkasten Werkgroep Liemers

Nestkasten Werkgroep Liemers is sinds 14 juni de nieuwe naam van Nestkasten Werkgroep Zevenaar. De werkgroep is in 2002 opgestart door een aantal mensen, die bezorgd waren over de toekomst van onze holenbroeders. Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot een gezonde vrijwilligersorganisatie met veel vogelvrienden als drijfveer. De werkgroep heeft al meer dan 900 kasten voor steenuilen, kerkuilen en torenvalken opgehangen. Dit aantal wordt elk jaar verder uitgebreid. Omdat de groep niet alleen meer in Zevenaar, maar in de hele Liemers actief is, is de naam veranderd in Nestkasten Werkgroep Liemers.

Ook interessant

Bewoners Heerde gaan biodiversiteit versterken

Inspiratiedag voor buitenlui over biodiversiteit in Sinderen

Informatieavond biodiversiteit gemeente Buren

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!

Biodiversiteitsplan voor grondeigenaren in de gemeente Zaltbommel

Informatieavond subsidie landschap en biodiversiteit in Heumen

Ambassadeurs voor biodiversiteit gezocht!

Schoolkinderen zaaien bloemen in voor wilde bijen en vlinders