Gezond & Veilig werken

Wettelijke verplichtingen

Werken in het landschap brengt risico’s met zich mee. Graag informeren wij vrijwilligersgroepen over de verplichtingen ten aanzien van gezond & veilig werken.

Handige Tools

Om vrijwilligers zoveel mogelijk te ondersteunen bij het gezond & veilig werken hebben we vanuit SLG een aantal praktische tools ontwikkeld.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Handschoenen, helm of veiligheidsschoenen? Het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht. Wanneer moet je welke middelen dragen?

Risico inventarisatie en evaluatie

Welke risico’s horen bij de werkzaamheden, de deelnemers en de terreinomstandigheden? Welke maatregelen kan je nemen om de risico’s te beperken? Je leest het hier.

Cursussen

Jaarlijks organiseren wij voor vrijwilligers cursussen over gezond & veilig werken, zoals een bosmaaierworkshop of de cursus gereedschapsonderhoud.

Gebruik van gereedschap

SLG leent gereedschappen en PBM's uit aan vrijwilligersgroepen. Het is belangrijk dat deze middelen op een veilige manier gebruikt worden. Op deze pagina vind je korte instructiefilmpjes over het gebruik van een aantal van onze materialen.

VBNE informatie en instructie

Veilig aan de slag met de informatie en instructiebladen van de Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE).

Verzekeringen

Het gebeurt gelukkig heel weinig, maar het kan voorkomen dat je als vrijwilliger letsel of schade toebrengt of oploopt tijdens het vrijwilligerswerk.

Meer informatie

Wil je graag nog meer kennis opdoen over veilig werken? Dat kan natuurlijk altijd. Hier vind je een aantal suggesties met informatie van andere organisaties.

Kijk ook eens op: