Gezocht: coördinator(en) vrijwillige Archeologiewachten Apeldoorn en Epe

Grafheuvel Pauwenhof

Wandel je door het bos en over de heide, dan kan je ze vaak zien liggen: de imposante grafheuvels uit de prehistorie! Ze zijn in meerdere delen van Nederland te vinden, maar nergens in zo’n grote hoeveelheid als op de Veluwe. Toen dit gebied voornamelijk nog uit heide bestond waren deze heuvels goed herkenbaar, maar tegenwoordig liggen ze vaak in het bos, waar ze nauwelijks meer zichtbaar zijn door de begroeiing. Daarnaast kunnen de wortels het ondergronds erfgoed beschadigen.

Archeologiewachten

Sinds enkele jaren zijn er in de gemeenten Apeldoorn en Epe vrijwillige Archeologiewachten actief, die helpen bij het onderhoud van het archeologisch erfgoed. Zo’n vijf à zeven maal per jaar wordt in de herfst en winter door de vrijwilligers op zaterdagen daarvoor een werkmiddag georganiseerd, waarbij de handen uit de mouwen worden gestoken om bijvoorbeeld zichtbelemmerende of schadelijke begroeiing te verwijderen. De focus ligt binnen de Archeologiewachten op het onderhoud van een aantal grafheuvels, maar er is nog veel meer archeologisch erfgoed binnen Apeldoorn en Epe waar een helpende hand af en toe erg gewenst is.

Aangezien de coördinator van beide groepen na enkele jaren is gestopt, zijn we op zoek naar één of twee enthousiaste opvolgers! Een coördinator plant de werkmiddagen, zorgt voor een goede sfeer tijdens het werk buiten, maakt nadien een klein verslag van wat er is gedaan en houdt contact met ondersteunende partijen zoals Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente.

Ook zoeken we nog meer vrijwilligers voor de Archeologiewachten, zodat door hun inzet de waardevolle terreinen binnen de gemeenten Apeldoorn en Epe niet dichtgroeien en zichtbaar blijven voor het publiek. Door de inzet van vrijwilligers kan het archeologisch erfgoed bewaard blijven voor de toekomst. Zodra er weer een coördinator is aangesteld zullen de werkzaamheden van de Archeologiewachten weer worden opgestart.

Meld je aan!

Is je interesse voor de functie van coördinator gewekt en wil je de Archeologiewachten van Apeldoorn en Epe een stap verder helpen? Meld je dan nu aan bij Martijn Grievink van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, via m.grievink@landschapsbeheergelderland.nl.