Gerrit Zeldenrust uit Haaften uitgeroepen tot Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger 2021

Zaterdag 9 oktober is Gerrit Zeldenrust van de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW) verkozen tot Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger van 2021. De uitreiking vond plaats op de boerencamping Hoge Haren in Tuil. Zeldenrust ontving een glazen kievit en een oorkonde uit handen van Arjan Vriend, directeur-bestuurder van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Elk jaar zetten 700 vrijwilligers, waarvan 400 weidevogelvrijwilligers en 300 patrijzentellers, zich in voor de bescherming van weide- en akkervogels.

“Gerrit is bevlogen en enthousiasmeert”

Gerrit Zeldenrust is sinds 1996 weidevogelcoördinator bij VANL-TCW en zet zich zo al 25 jaar in voor de weidevogelbescherming in de Tieler- en Culemborgerwaarden, ondersteund door SLG. Mede door zijn enthousiasme en wervingsacties heeft VANL-TCW zo’n 70 weidevogelvrijwilligers. Elk seizoen is Gerrit druk in de weer om die vrijwilligers te verdelen in groepjes over de te controleren percelen en loopt zelf ook mee om nesten te beschermen. Hij heeft het talent om boeren te motiveren om nesten te beschermen samen met vrijwilligers en loonwerkers, bijvoorbeeld met nestbeschermers, die dienst doen bij bemesting met sleepslangen. Daarnaast speelt Gerrit een sleutelrol bij het organiseren van broedpaartellingen van grutto’s en wulpen. Volgens de jury: “Gerrit is bevlogen, enthousiasmeert en zet zich al jarenlang in voor de bescherming van diverse vogelsoorten in de Betuwe. Hij is aanspreekpunt voor zowel vrijwilligers als boeren en heeft jarenlang heel veel tijd gestoken in het verzamelen en daarna nauwkeurig digitaal registreren van alle gegevens. Ook heeft Gerrit jarenlang zitting gehad in het bestuur van VANL-TCW.

Vrijwillige boerenlandvogelbescherming

De verkiezing van de Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger van het jaar is ook bedoeld om aandacht te vragen voor het wel en wee van de boerenlandvogels en de essentiële rol die vrijwilligers spelen bij de bescherming van deze vogels. Zonder de bescherming door vrijwilligers en de medewerking van agrariërs en loonwerkers zouden weidevogels op veel plaatsen geen kuikens groot krijgen. Dankzij de inzet van vrijwillige boerenlandvogel-beschermers zoals Gerrit Zeldenrust worden de nesten op akkers en weilanden tijdig opgespoord en beschermd zodat tijdens landbouwwerkzaamheden deze nesten worden ontzien. Hierdoor stijgt het percentage uitgekomen nesten aanzienlijk en worden meer kuikens grootgebracht. In 2021 hebben de Gelderse boerenlandvogelvrijwilligers maar liefst 6633 weidevogelnesten beschermd.

Nieuwe boerenlandvrijwilligers zijn nog steeds nodig. Kijk voor meer info op de speciale pagina over boerenlandvogels. SLG coördineert al ruim 20 jaar de uitvoering van de vrijwillige boerenlandvogelbescherming in onze provincie. Vrijwilligers worden voorzien van beschermingsmaterialen, informatie en advies en worden in de gelegenheid gesteld hun aanpak en hun ervaringen uit te wisselen.

Ook interessant

Word ook een weidevogelbeschermer en meld je aan voor de online cursus

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Oude IJsselstreek

Help de akkervogels in de Bommelerwaard met een patrijzenhaag!

Word ook een patrijzenteller en meld je aan voor de online cursus

hoogstamfruit

Doe deze winter mee aan beplantingsactie in Neder-Betuwe

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws

Rossel Collectierassen horen thuis op Achterhoeks erf

Uitdeeldag van succesvolle actie vogelbosjes op de Veluwe