Gerard Roeling uit Ammerzoden uitgeroepen tot Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger

Zaterdag 15 februari is Gerard Roeling van de werkgroep Weidevogelbescherming van de Agrarische Natuurvereniging De Capreton verkozen tot Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger van 2020. Tijdens de Gelderse vrijwilligersdag voor boerenlandvogelbeschermers in Bennekom maakte Arjan Vriend, directeur-bestuurder van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), de winnaar bekend. Gerard Roeling ontving een glazen kievit en een oorkonde. Deze dag is georganiseerd voor de vrijwillige boerenlandvogelbeschermers in Gelderland. Elk jaar zetten 665 vrijwilligers, waarvan 400 weidevogelvrijwilligers en 265 patrijzentellers, zich in voor de bescherming van weide- en akkervogels.

Gerard Roeling is verkozen tot boerenlandvogelvrijwilliger van het jaar omdat hij volgens de jury een zeer gedreven weidevogelbeschermer is en samen met zijn vrouw Marion en zijn werkgroep een enorme hoeveelheid werk verzet in de Bommelerwaard. Gerard zet zich breed in voor het beschermen van grutto, kievit en andere weidevogels die het in het boerenland steeds moeilijker hebben: van nesten zoeken en beschermen tegen agrarische werkzaamheden tot het coördineren van tellingen door vrijwilligers en het plannen van de schooleducatie. Dan weer overlegt hij met de gemeente voor behoud van weidevogelbiotopen of met de Agrarische Natuurvereniging De Capreton voor geschikte plas-dras gebieden. Gerard is een toegankelijk aanspreekpunt voor zowel de boer als de vrijwilliger.

Startdag Vrijwillige boerenlandvogelbescherming

De Gelderse vrijwilligersdag voor boerenlandvogelbeschermers vond plaats in Boerderij De Hooilanden in Bennekom. De vrijwilligers van de Gelderse boerenlandvogelgroepen kwamen bij elkaar om hun kennis over boerenlandvogels te vergroten, ervaringen uit te wisselen en instructies te ontvangen voor bescherming en monitoring van weide- en akkervogels. De verkiezing van de Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger van het jaar is ook bedoeld om aandacht te vragen voor het wel en wee van de boerenlandvogels en de essentiële rol die vrijwilligers spelen bij de bescherming van deze vogels.

Vrijwillige boerenlandvogelbescherming

In het voorjaar komen de weidevogels weer terug uit hun overwinteringsgebieden. Tureluur, grutto en kievit broeden op de akkers en de weilanden. Zonder de bescherming door vrijwilligers en de medewerking van agrariërs en loonwerkers zouden weidevogels op veel plaatsen geen kuikens groot krijgen. Dankzij de inzet van vrijwillige boerenlandvogelbeschermers zoals Gerard Roeling worden de nesten tijdig opgespoord en beschermd zodat tijdens landbouwwerkzaamheden deze nesten worden ontzien. Hierdoor stijgt het percentage uitgekomen nesten aanzienlijk en worden meer kuikens grootgebracht. In 2019 hebben de Gelderse boerenlandvogelvrijwilligers maar liefst 5558 weidevogelnesten beschermd.

Nieuwe boerenlandvrijwilligers zijn nog steeds nodig. Kijk voor meer info op onze speciale pagina over boerenlandvogels. SLG coördineert al ruim 20 jaar de uitvoering van de vrijwillige boerenlandvogelbescherming in onze provincie. Vrijwilligers worden voorzien van beschermingsmaterialen, informatie en advies en worden in de gelegenheid gesteld hun aanpak en hun ervaringen uit te wisselen.

Ook interessant

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Buren

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Hattem

Laorns Enkenpad: eerste Klompenpad in wandelgemeente Lochem

Doe inspiratie op voor het voorjaar in Landschapsnieuws!

Feestelijke opening van Klompenpad Kids in Nijbroek

Informatieavond over patrijzen, boerenlandvogels en vrijwilligerswerk

Vrijwilliger Jack van Dongen vindt opnieuw eerste kievitsei in Gelderland

Vondst eerste kievitsei is de start van het weidevogelseizoen 2022