Gemeente Zaltbommel

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

In uitvoering

 1. Netwerk Groene Vrijwilligers Bommelerwaard
  Binnen de gemeente Zaltbommel zijn vele vrijwilligersgroepen actief in het landschap. In het buitengebied of binnen dorpskernen zetten zij zich in voor onderwerpen als: biodiversiteit, cultuurhistorie, beheer en onderhoud van landschapselementen, zwerfafval, educatie, soortenbescherming, wandelen en fietsen etc. Namens de gemeente Zaltbommel kan SLG met het meerjarig project Netwerk Groene Vrijwilligers extra ondersteuning bieden aan deze groene vrijwilligers(groepen) om ze nog succesvoller te maken. Lees meer over dit groene vrijwilligersnetwerk en het programma.
 2. Ontwikkeling Klompenpad Aalst
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden. In het voorjaar van 2021 is gestart met de uitvoering van Klompenpad Aalst, kijk hier voor meer informatie.
 3. Vergroten leefgebied patrijzen en oprichten Patrijzenwerkgroep
  De patrijs is een karakteristieke vogel van het boerenland. Net als met een groot deel van de boerenlandvogels, gaat het ook met de patrijs slecht. In de Bommelerwaard zijn bewoners die zich willen inzetten voor behoud van de patrijs. SLG leidt deze vrijwilligers op tot patrijzenwerkgroep. Activiteiten zijn bijvoorbeeld: inzaaiacties met patrijzenzaad, aanplant patrijzenhagen, ontwikkelen van een fietsroute langs deelnemende grondeigenaren etc. Daarnaast kan de werkgroep grondgebruikers enthousiasmeren voor akkervogels en biodiversiteit. De werkgroep gaat samen optrekken met de Agrarische Natuurvereniging Capreton, die bezig is met het realiseren van akkerranden.
 4. Ontwerp en aanplant dorpsboomgaard Bruchem
  In Bruchem in de Akkerstraat realiseert de gemeente Zaltbommel een (natuur)speeltuin. In het achterste deel wil de gemeente graag samen met de bewoners en de hoogstambrigade Bommelerwaard een dorpsboomgaard terugbrengen. Activiteiten zijn de participatieve inrichting en aanplant van een boomgaard en oprichting van een onderhoudswerkgroep.
 5. Particuliere biodiversiteitsplannen
  In 2020 zijn we in de gemeente gestart met een biodiversiteitsproject waarbij grondeigenaren in het buitengebied advies kunnen krijgen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Kijk hier voor meer informatie.
 6. Nieuwaal-Aalst in het Groen 
  Eén van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Zie hier voor de algemene aanpak van Dorpen in het groen.
 7. Levend Landschap Aalst 
  BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defDe maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap
  Onder de vlag van Levend Landschap worden een aantal uitvoeringsprojecten uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan een beplantingsactie, een dorpswerkdag, de ontwikkeling van een Klompenpad of een cursus. Het project Levend Landschap Aalst is gestart in het voorjaar van 2018.
 8. Levend Landschap Poederoijen 
  Zie boven voor de beschrijving van het Levend Landschap proces. Het Levend Landschap proces in Poederoijen is gestart in het voorjaar van 2017.

Afgerond

 1. Zaltbommel in het Groen
  Met het project ‘Zaltbommel in het Groen’ werd inwoners van het buitengebied van de gemeente Zaltbommel de mogelijkheid aangeboden om met subsidiemogelijkheden zowel grote als kleine landschappelijke groenelementen te realiseren op hun erf, perceel of daarbuiten.
 2. Cursus Biodiversiteit in Poederoijen en Brakel
  We organiseerden in samenwerking met de Dorpsraad Poederoijen een tweedaagse cursus over biodiversiteit op en om het erf. Deelnemers zien inspirerende voorbeelden hoe ze hun erf kunnen inrichten voor meer dieren. Ze leren over inrichting en beheer van landschapselementen als heggen, knotbomen en boomgaarden toegespitst op het belang van dieren.

Klik hier voor de lijst met afgeronde projecten in gemeente Zaltbommel.


Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Zaltbommel

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Hoogstambrigade Bommelerwaard
Klompenpadwerkgroep Hamarithapad
Klompenpadwerkgroep Jordenpad
Klompenpadwerkgroep Nywelepad
Natuurwacht Bommelerwaard
Patrijzentelgroep Bommelerwaard
Steenuilenwerkgroep Bommelerwaard
Stichting Liniewacht
VANL “De Capreton”/Weidevogelbescherming

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Hamarithapad
Jordenpad
Nywelepad

Kijk ook eens op: