Gemeente Wijchen

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

Wordt verwacht

 1. Levend Landschap Bergharen
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over de algemene aanpak van Levend Landschap.
 2. Oprichting hoogstambrigade Balgoij
  In Balgoij gaan we samen met de Levend Landschapgroep een Hoogstambrigades oprichten. De deelnemers krijgen een meerdaagse opleiding hoogstamfruit snoeien. Na de opleiding gaan de vrijwilligers zelfstandig aan de slag met het onderhoud van de hoogstamfruitbomen in en rond Balgoij. De Hoogstambrigades lenen bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap. Alle Hoogstambrigades in Gelderland krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie.
 3. Landschapsimpuls Wijchen
  De gemeente Wijchen is trots op haar landelijke omgeving. Met het project Landschapsimpuls wordt het landschap verder versterkt. Inwoners kunnen hun erf en grond met subsidie landschappelijk versterken. Het doel van het project iss om de percelen in het buitengebied te verfraaien met landschappelijk passende beplanting.
 4. Versterking vrijwilligersnetwerk
  Samen met de gemeente gaan we aan het werk om het bestaande vrijwilligerswerk in de gemeente Wijchen te versterken.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van afgeronde projecten in gemeente Wijchen.


Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Wijchen

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Patrijzenwerkgroep Maas en Waal gemeente Wijchen
Stichting Maasheggen Balgoy
Vereniging Natuur en Milieu Wijchen

Kijk ook eens op: