Gemeente West Maas en Waal

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Particuliere biodiversiteitsplannen
  Wilde bijen, vlinders, vogels, egels en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewoners gebruiken. In dit biodiversiteitsproject adviseren we grondeigenaren in het buitengebied met als doel versterking van erf en landschap door de aanplant van streekeigen bomen en struiken. Daarnaast kunnen bewoners bloemenranden of akkerranden inzaaien met inheemse bloemen en kruiden of schuil– en nestgelegenheid voor allerlei diersoorten creëren. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden
 2. Vergroten leefgebied patrijzen en oprichten Patrijzenwerkgroep
  De patrijs is een karakteristieke vogel van het boerenland. Net als met een groot deel van de boerenlandvogels, gaat het ook met de patrijs slecht. In Alphen zijn bewoners die zich willen inzetten voor behoud van de patrijs. SLG leidt deze vrijwilligers op tot patrijzenwerkgroep. Activiteiten zijn bijvoorbeeld: inzaaiacties met patrijzenzaad, aanplant patrijzenhagen, ontwikkelen van een fietsroute langs deelnemende grondeigenaren etc. Daarnaast kan de werkgroep grondgebruikers enthousiasmeren voor akkervogels en biodiversiteit.
 3. Steenuilenproject
  We gaan het leefgebied van steenuilen in het buitengebied van de gemeente Maas en Waal behouden en verder te ontwikkelen.
 4. Van boomgaard tot bijenoase.
  Het buitengebied van West Maas en Waal is rijk aan vele boomgaarden, in tijden van bloei zijn ze prachtige bijenparadijzen. Maar na de bloei houdt het voedselaanbod voor bestuivers op. Samen met eigenaren van hoogstamboomgaarden gaan we de ‘bloeiboog’ in boomgaarden vergroten, zodat er na de bloei van de fruitbomen het hele seizoen door voedselaanbod is voor bijen en andere bestuivers. Eigenaren van hoogstamboomgaarden kunnen zich aanmelden voor dit project door per email contact op te nemen met Freek Aalbers van SLG. In dit project werken we samen met de Hoogstambrigade Land van Maas en Waal.

Wordt verwacht

 1. Netwerkbijeenkomst voor vrijwilligers
  In de gemeente West Maas en Waal zijn diverse vrijwilligersgroepen in het groen actief. SLG organiseert een netwerkbijeenkomst voor het groen vrijwilligerswerk om elkaar beter te leren kennen.
 2. Stimulering biodiversiteit in bosranden.
  In het kommengebied van de gemeente zijn verspreid populierenbosjes aanwezig. De bosranden vormen vaak een abrupte overgang naar de omgeving. Bosranden zijn van belang voor allerlei soorten vlinders en andere insecten. Ook zangvogels, amfibieën en reptielen maken gebruik van zonbeschenen, luwe bosranden, zeker in combinatie met open water in de omgeving. We stimuleren particuliere eigenaren om goede bosranden met mantel en zoom te ontwikkelen.

Afgerond

 1. Ontwikkeling Klompenpad Alphen
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Bij de ontwikkeling van Klompenpaden is altijd aandacht voor biodiversiteit. Lees meer over Klompenpaden
 2. Oprichting Hoogstambrigade Appeltern
  Eigenaren van een hoogstamboomgaard of andere geïnteresseerden kregen een meerdaagse opleiding hoogstamfruit snoeien. Na de opleiding kunnen de vrijwilligers zelfstandig aan de slag in een Hoogstambrigade. De leden snoeien gezamenlijk elkaars bomen of hoogstambomen die aan hun lot zijn overgelaten. De Hoogstambrigade leent bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd ge3reedschap. Alle hoogstambrigades in Gelderland krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie.

Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van afgeronde projecten in gemeente West Maas en Waal.


Scroll naar boven voor projecten in de gemeente West Maas en Waal

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Hoogstambrigade Land van Maas en Waal
Klompenpadwerkgroep Lauwsepad
Klompenpadwerkgroep Moas-Wetteringpad
Klompenpadwerkgroep Tremelepad
Mooi Appeltern
Patrijzentelgroep Maas en Waal Mid-West
Steenuilentelgroep Maas en Waal
Weidevogelgroep Land van Maas en Waal
Zwerfafvalbrigade Alphen
Zwerfafvalbrigade Altforst
Zwerfafvalbrigade Appeltern
Zwerfafvalbrigade Beneden Leeuwen
Zwerfafvalbrigade Boven-Leeuwen
Zwerfafvalbrigade Dreumel
Zwerfafvalbrigade Maasbommel
Zwerfafvalbrigade Wamel

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Moas-Wetteringpad
Lauwsepad
Tremelepad

Kijk ook eens op: