Gemeente West Betuwe

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.
In de gemeente West Betuwe loopt een uitgebreid project Biodiversiteit, sommige onderdelen hebben al plaatsgevonden, andere zullen nog plaats vinden. Kijk hier voor het hele overzicht van de biodiversiteitsprojecten in de gemeente West Betuwe.

In uitvoering

 1. Hellouw in het Groen
  Bewoners krijgen de mogelijkheid om inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken. Het gaat hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in de gemeente versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken. Zie hier voor de algemene aanpak van Dorpen in het groen. In het voorjaar van 2021 is Hellouw in het Groen van start gegaan. Kijk voor meer informatie.
 2. Levend Landschap projecten
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.  Lees meer over de algemene aanpak van Levend Landschap. In meerdere dorpen in de gemeente vinden Levend landschap processen plaats:
  – Levend Landschap Est
  – Levend Landschap Hellouw
  – Levend Landschap Neerijnen
  – Levend Landschap Opijnen
  – Levend Landschap Ophemert
  – Levend Landschap Tuil
  – Levend Landschap Varik-Heeselt
  – Leven Landschap Vuren
 3. Oprichting Hoogstambrigades
  In de gemeente West Betuwe worden meerdere Hoogstambrigades opgericht, de deelnemers krijgen een meerdaagse cursus hoogstamfruit snoeien. De Hoogstambrigades lenen bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap. Alle Hoogstambrigades in Gelderland krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie. 
  -Hoogstambrigade Tielerwaard. Kijk hier voor meer informatie.
  -Hoogstambrigade Herwijnen. Bewoners uit Herwijnen gaan de oude hoogstamboomgaarden op het voormalig kasteelterrein van de Engelenburg en de Frissestein opknappen en met een vrijwilligersgroep beheren. Kijk hier voor meer informatie.
  -Hoogstambrigade Koornwaard. Na de opleiding gaan de vrijwilligers zelfstandig aan de slag met het onderhoud van de hoogstamfruitbomen op het natuurterrein van de Koornwaard in Heukelum.
 4. Houd de Bongerd Hoog
  Hoogstamboomgaarden zijn bijzondere landschapselementen: mooi om te zien, heerlijk om van te plukken en met grote ecologische en cultuurhistorische waarde.  Wie plek heeft voor minstens 15 fruitbomen kan zich aanmelden voor de actie Houd de Bongerd Hoog, een speciale actie om het aantal hoogstamboomgaarden in het buitengebied van Hellouw, Haaften, Tuil en Waardenburg te vergroten.
 5. Van boomgaard tot bijenoase (voormalige gemeente Neerijnen)
  Het buitengebied van Neerijnen is rijk aan vele boomgaarden, in tijden van bloei zijn ze prachtige bijenparadijzen. Maar na de bloei houdt het voedselaanbod voor bestuivers op. Samen met eigenaren van hoogstamboomgaarden gaan we de ‘bloeiboog’ in boomgaarden vergroten, zodat er na de bloei van de fruitbomen het hele seizoen door voedselaanbod is voor bijen en andere bestuivers. Eigenaren van hoogstamboomgaarden kunnen zich aanmelden voor dit project. Meer informatie…
 6. Cursussen biodiversiteit op en om het erf (voormalige gemeente Neerijnen)
  Voor bewoners organiseren we een cursus gegeven om de biodiversiteit op en om het erf te versterken. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is gericht op poelen, oeverbegroeiing, knotbomen en hakhout als biotoop voor diverse diersoorten waaronder amfibieën, reptielen, libellen, zangvogels en roofvogels. De tweede bijeenkomst is gericht op bloemrijk grasland, ruigte, heggen en hoogstambomen als biotoop voor wilde bijen, vlinders, weidevogels. Meer informatie…
 7. slobkousbij_Peter_EekelderOprichten werkgroep biodiversiteit (voormalige gemeente Neerijnen)
  Een lokale biodiversiteitswerkgroep  gaat blijvend het thema biodiversiteit onder de aandacht brengen en organiseert daarvoor kleinschalige acties. Zoals bijvoorbeeld het maken van bijenhotels, bijvoorbeeld bij scholen of op andere aansprekende locaties. SLG biedt ondersteuning om de werkgroep Biodiversiteit op te richten. Meer informatie…
 8. Ontwikkeling Klompenpaden
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden. In de gemeente West Betuwe worden meerdere Klompenpaden ontwikkeld:
  -Ontwikkeling Klompenpad Varik-Heeselt
  -Ontwikkeling Klompenpad Neerijnen-Opijnen
  -Ontwikkeling Klompenpad Est-Ophemert

Wordt verwacht

 1. Vergroten leefgebied patrijzen en oprichten Patrijzenwerkgroep
  De patrijs is een karakteristieke vogel van het boerenland. Net als met een groot deel van de boerenlandvogels, gaat het ook met de patrijs slecht. In de gemeente zijn bewoners die zich willen inzetten voor behoud van de patrijs. SLG leidt deze vrijwilligers op tot patrijzenwerkgroep. Activiteiten zijn bijvoorbeeld: inzaaiacties met patrijzenzaad, aanplant patrijzenhagen, ontwikkelen van een fietsroute langs deelnemende grondeigenaren etc. Daarnaast kan de werkgroep grondgebruikers enthousiasmeren voor akkervogels en biodiversiteit. De werkgroep gaat samen optrekken met de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW), die bezig is met het realiseren van akkerranden.
 2. Versterking steenuilenwerkgroep Geldermalsen
  Het werk van de steenuilenwerkgroep bestaat uit het produceren en ophangen van nestkasten. De vrijwilligers bezoeken de kasten en kijken of er in de kast gebroed wordt. In het najaar worden alle kasten nogmaals bezocht, eventueel schoon gemaakt en van nieuw strooisel voorzien, zodat de kasten weer klaar zijn voor het nieuwe seizoen.

Afgerond

 1. klompenpaden_logo_roodHerstel en beleefbaar maken voormalig Kasteel Engelenburg
  In Herwijnen zijn bewoners via het project Levend Landschap actief geworden met voormalig Kasteel Engelenburg. In het kader hiervan heeft RAAP veldonderzoek uitgevoerd op het kasteelterrein en is door SLG veldonderzoek uitgevoerd naar de historische boomgaard. Deze onderzoeksresultaten bieden de lokale werkgroep handvatten om het kasteelterrein de Engelenburg en zijn boeiende ontstaansgeschiedenis op een goed onderbouwde manier te behouden, beheren, beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Lees hier het verhaal van Engelenburg. 
 2. Ontwikkeling Klompenpad Engelenburgerpad
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.

Klik hier voor een overzicht van afgeronde projecten in gemeente West Betuwe.


Scroll naar boven voor projecten in de gemeente West Betuwe

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Buitenplaatswerkgroep Heukelum
Griendbrigade Rhenoy
Hoogstambrigade West Betuwe
Hoogstambrigade Stichting Perendijk van Rumpt
Klompenpadwerkgroep Engelenburgerpad
Klompenpadwerkgroep Leidschehoevenpad
Klompenpadwerkgroep Rhenoijschepad
Klompenpadwerkgroep Vurensche Polderpad
Landgoedwerkgroep Engelenburg
Patrijzentelgroep Betuwe West
Steenuilenwerkgroep Geldermalsen
Stichting Liniewacht
Weidevogelwerkgroep Tieler- en Culemborgerwaard – afdeling Neerijnen
Werkgroep Kasteeltuin Neerijnen
Zwerfafvalbrigade Asperen
Zwerfafvalbrigade Beesd
Zwerfafvalbrigade Deil
Zwerfafvalbrigade Est
Zwerfafvalbrigade Geldermalsen
Zwerfafvalbrigade Hellouw
Zwerfafvalbrigade Herwijnen
Zwerfafvalbrigade Heukelum
Zwerfafvalbrigade Meteren
Zwerfafvalbrigade Neerijnen
Zwerfafvalbrigade Ophemert
Zwerfafvalbrigade Varik, Heesselt
Zwerfafvalbrigade Tricht

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Engelenburgerpad
Rhenoijschepad
Leidschehoevenpad
Vurensche Polderpad

Kijk ook eens op: