Gemeente Putten

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

In uitvoering

 1. Gebiedsproces Veenhuizerveld
  Samen met 3 gemeenten (Barneveld, Nijkerk en Putten) stimuleren we particuliere grondeigenaren om het landschap en biodiversiteit in het gebied Veenhuizerveld te herstellen. Het Veenhuizerveld grenst aan het Natura 2000-gebied Veluwe en staat op de kaart als Ecologische Verbindingszone. Particuliere grondeigenaren kunnen zich bij SLG aanmelden om aanplant van heggen, fruitbomen, bosjes en een bijenoase te realiseren. Meer informatie en aanmelden.
 2. Putten in het Groen deel 2
  Binnen de aanpak van Dorpen in het groen werken we samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een fraai landschap. Bewoners krijgen de mogelijkheid hun erven te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels. Het gaat hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Putten versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken. We gaan de aankomende vier jaar drie keer Putten in het Groen organiseren. Voorjaar 2021 wordt bij particuliere deelnemers gestart.
 3. Aanpassen en verbeteren Klompenpad Het Hoeverveldpad
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld Lees meer over Klompenpaden. In Putten zijn we gestart met de aanpassing van het Hoeverveldpad, met als doel een nog mooier Klompenpad te realiseren.
 4. Aanpassing en verbeteren Klompenpad Norderpad
  Zie hierboven voor uitleg over Klompenpaden. Naast aanpassingen en verbeteringen van het Hoeverveldpad, gaan we aan de slag met het Norderpad. Doel is een nog mooier Klompenpad te realiseren.

Afgerond

 1. Putten in het Groen (Vitale Vakantieparken)
  De uitvoering van Putten in het Groen bij recreatieondernemers is afgerond. Bekijk hier het filmpje over de Cursus Natuur in je park, onderdeel van programma Vitale Vakantieparken).
 2. Beleidsondersteuning Regeling Landschap en biodiversiteit
  Wij hebben gemeente Putten ondersteund en geadviseerd m.b.t. hun beleidsuitvoering voor de nieuwe Landschapsregeling.

Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van afgeronde projecten in gemeente Putten.


Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Putten

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Archeologiewacht Putten
IVN Nijkerk
Klompenpadwerkgroep Hoeverveldpad
Klompenpadwerkgroep Huinerpad
Klompenpadwerkgroep Norderpad
Klompenpadwerkgroep Oldenallerpad
KNNV Noordwest Veluwe
Landgoedwerkgroep Gerven en Hell
Weidevogelgroep St. BAO

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Hoeverveldpad
Huinerpad
Norderpad
Oldenallerpad

 

Kijk ook eens op: