Gemeente Oude IJsselstreek

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

In uitvoering

 1. Levend Landschap projecten
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over de algemene aanpak van Levend Landschap. In meerdere dorpen in de gemeente vinden Levend landschap projecten plaats:
  -Levend Landschap Megchelen.
  -Levend Landschap Breedebroek-Voorts
  -Levend Landschap Varsselder-Veldhunten
 2. Beplantingsprojecten
  Op de locaties van de Levend Landschapsprojecten zullen ook beplantingsprojecten worden uitgevoerd. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.hoogstamfruit
 3. Ark voor Hoogstamfruit
  Ark voor Hoogstamfruit is een vervolg op de samenwerking en aanplantactie van Rosselboomgaarden in het najaar/winter 2015, waarbij meer dan tweehonderd fruitbomen van bijzondere historische fruitrassen beschikbaar zijn gesteld aan twintig particuliere erfeigenaren uit de Achterhoek. Zij hebben de appel-, peren, pruimenbomen op hun erf geplant in Rosselboomgaarden zodat de specifiek oude Achterhoekse rassen behouden blijven. Het behoud van soorten is niet alleen van belang voor het behoud van de biodiversiteit, maar deze ‘verborgen rijkdom’ biedt ook kansen voor toeristische activiteiten en lokale horeca. Kijk hier voor meer informatie.
 4. Oprichting Hoogstambrigade Oude IJsselstreek
  Sinds enkele jaren zijn er in Gelderland een aantal hoogstambrigades actief. De leden hebben vaak zelf een hoogstamboomgaard in eigendom. Na een opleiding bij ons gaat een brigade zelfstandig aan de slag. De leden snoeien gezamenlijk elkaars bomen of hoogstambomen die aan hun lot zijn overgelaten. Ook boomgaard eigenaren die het onderhoud zelf niet meer kunnen doen en gemeenten doen steeds vaker een beroep op de brigade. De brigades lenen bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap. De hoogstambrigades krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie. Meer informatie over de Hoogstambrigade en de informatieavond op 16 februari 2022.

Afgerond

 1. Schoolkinderen zaaien bloemen
  Het Waterschap Rijn en IJssel wilde meer inheemse beplanting voor wilde bijen en vlinders aanleggen. Wij  betrokken basisscholen bij het inzaaien van inheemse bloemmengsels. De inzaaiactie was een samenwerking van het Waterschap Rijn en IJssel, lokale vrijwilligers en SLG.
 2. Cursus patrijzen tellen voor vrijwilligers
  Patrijzen zien we steeds minder op de akkers. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven om deze prachtige akkervogel te helpen, bijvoorbeeld door het aanleggen van kruidenrijke akkerranden. Zo bieden grondeigenaren deze vogels broedgelegenheid, dekking en voedsel. Nu is de vraag, hoe patrijzen daarvan profiteren. Daarom hebben we in het voorjaar van 2018 vrijwilligers opgeleid om de patrijs in het veld monitoren ofwel tellen.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Oude IJsselstreek

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

IVN Oude IJsselstreek
Landgoedwerkgroep Landfort
Patrijzentelgroep Sinderen
Werkgroep Oké
Stichting vrijwillig landschapsbeheer Achterhoek (STIVLA)

 

Kijk ook eens op: