Gemeente Nijkerk

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

In uitvoering

 1. Gebiedsproces Veenhuizerveld
  Samen met 3 gemeenten (Barneveld, Nijkerk en Putten) stimuleren we particuliere grondeigenaren om het landschap en biodiversiteit in het gebied Veenhuizerveld te herstellen. Het Veenhuizerveld grenst aan het Natura 2000-gebied Veluwe en staat op de kaart als Ecologische Verbindingszone. Particuliere grondeigenaren kunnen zich bij SLG aanmelden om aanplant van heggen, fruitbomen, bosjes en een bijenoase te realiseren. Meer informatie en aanmelden.
 2. Biodiversiteitsimpuls Nijkerk
  Het gaat slecht met de insecten in Nederland. Om lokaal meer aandacht hierop te vestigingen zowel in als buiten de stad heeft SLG een aantal biodiversiteitsproducten ontwikkeld, zoals de aanleg van bijenoases en het opzetten van een biodiversiteitswerkgroep. Het Biodiversiteitsproject bestaat uit meerdere onderdelen, één daarvan is de Webinar over Biodiversiteit. Tijdens deze online-bijeenkomst krijgen deelnemers meer informatie over het vervolg van dit project.
 3. Cultuurhistorische panelen
  In dit samenwerkingsproject met de gemeente Nijkerk en lokale deskundigen maken we informatiepanelen langs interessante plekken, die het oorlogsverleden van Nijkerk laten zien.
 4. Klompenpad Kids Hoevelaken
  Er wordt onderzocht  of een deel van het bestaande Klompenpad Laaksepad kan worden ingericht als Klompenpad Kids pad. Dit is een korte route met extra speelaangelegenheid en opdrachtjes voor kinderen. Lees meer over Klompenpaden Kids.

Afgerond

 1. Biodiversiteitsimpuls Nijkerk
  Inmiddels zijn 24 biodiversiteitsplannen opgesteld. De overige acties in het biodiversiteitsimpuls zijn nog lopend.
 2. Landschapsimpuls Nijkerkerveen
  De gemeente Nijkerk is trots op haar landelijke omgevingen wil het landschap verder versterken. Met dit project hebben inwoners hun erf en het omringende landschap nog groener en mooier gemaakt. Denk hierbij aan het planten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden of bomen, die passen in het landschap.
 3. Levend Landschap Hoevelaken
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Er is een uitvoeringsagenda Hoevelaken opgesteld met daarin de wensen en ideeën van bewoners. De ideeën van Levend Landschap Hoevelaken zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd. Daarmee werd invulling gegeven aan de wens het streekeigen  landschap te versterken en benutten en er nog trotser op te kunnen worden.
 4. Beleidsuitvoering Landschapsregeling 2018-2022
  We ondersteunen de gemeente Nijkerk met beleidsadvies en de subsidieaanvraag voor de uitvoering van natuur en landschap gerelateerde projecten via de Landschapsregeling 2018-2022.
 5. Oprichting Zwerfafvalbrigades
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In de gemeente Nijkerk zijn drie Zwerfafvalbrigades opgericht. Kijk voor een overzicht van de Zwerfafvalbrigades.
 6. Poelenbrigade Nijkerk
   In Nijkerk is een groep enthousiaste vrijwilligers en bezitters van poelen opgeleid. Door poelen af en toe op te schonen en de zonnige kant te maaien ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor onder andere salamanders, kikkers, padden en libellen. De vrijwilligers van de poelenwerkgroep trekken er nu zelfstandig op uit om poelen te inventariseren, eigenaren te adviseren over het onderhoud en om poelen op te schonen.
 7. Cursus weidevogels tellen
  SLG organiseerde de korte cursus ‘Weidevogels tellen in Nijkerk’ voor nieuwe vrijwilligers uit Nijkerk. De tweedaagse cursus bestond uit een theorie- en een praktijkgedeelte om nieuwe vrijwilligers op te leiden. SLG organiseerde deze cursus ook in Oldebroek en de Betuwe.
 8. Beplantingsproject Hoevelaken
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Nijkerk

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Hoogstambrigade Nijkerk
IVN Nijkerk
IVN Weidevogelwerkgroep Nijkerk
Klompenpadwerkgroep Appelpad/ Kruishaarderpad
Klompenpadwerkgroep Laaksepad
Landgoedwerkgroep Appel
Landgoedwerkgroep Gerven en Hell
Poelenwerkgroep Nijkerk
Vanellus vanellus, werkgroep Bunschoten-Spakenburg-Arkemheen
Waterschapsgroep Zeedijk Nijkerk
Zwerfafvalbrigade Appel
Zwerfafvalbrigade Hoevelaken
Zwerfafvalbrigade Nijkerk

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Appelpad
Laaksepad
Kruishaarderpad

Kijk ook eens op: