Voormalige gemeente Neerijnen

Gemeente Neerijnen is sinds 2019 onderdeel van gemeente West Betuwe. Afgeronde projecten in de voormalige gemeente Neerijnen vindt u op deze pagina. Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente West Betuwe. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgerond

slobkousbij_Peter_Eekelder

 1. Inspiratieavond biodiversiteit
  We organiseerden een inspiratieavond over biodiversiteit. Deelnemers zagen inspirerende voorbeelden hoe ze hun erf aantrekkelijker kunnen inrichten voor meer dieren. Ze leerden over inrichting en beheer van landschapselementen als bloemrijk grasland, heggen, knotbomen en poelen in het belang van allerlei dieren.
 2. Informatieavond biodiversiteit voor bewoners
  In september 2018 organiseerden we een informatieavond voor bewoners over wilde bijen, vlinders en andere dieren uit het cultuurlandschap. Wat kunnen bewoners zelf doen tegen de achteruitgang van wilde bijen (en andere bestuivers). Bewoners kregen allerlei tips om zelf toe te passen in de eigen tuin of op en om het eigen erf.
 3. Lezing ‘Van Boomgaard tot bijenoase’
  Stichting het Stroomhuis organiseert een lezing over hoogstamfruit.  Onze hoogstamfruit-expert vertelt hoe u wilde bijen gedurende het hele vliegseizoen voedsel in de vorm van bloeiende bomen, struiken en planten kunt bieden.
 4. Zaaiactie: geef de bij een bloemetje
  Een laagdrempelige zaaiactie voor geïnteresseerde grondeigenaren voor meer om de biodiversiteit op hun erf, door het inzaaien van bloemen die wilde bijen en andere soorten aantrekkelijk vinden.
 5. Oprichting Zwerfafvalbrigades
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In de gemeente Neerijnen zijn meerdere Zwerfafvalbrigades opgericht. Kijk voor een overzicht van de Zwerfafvalbrigades.

Kijk ook eens op: