Gemeente Neder-Betuwe

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.
In de gemeente Neder-Betuwe loopt een uitgebreid project Biodiversiteit, sommige onderdelen hebben al plaatsgevonden, andere zullen nog plaats vinden. Kijk hier voor het hele overzicht van de biodiversiteitsprojecten in de gemeente Neder-Betuwe.

In uitvoering

 1. Houd de Bongerd Hoog
  De gemeente Neder-Betuwe organiseert in samenwerking met SLG in 2020 een speciale actie om het aantal hoogstamboomgaarden in het buitengebied te vergroten. Inwoners van het buitengebied  kunnen zich opgeven voor deelname aan de actie Houd de Bongerd Hoog.
 2. Biodiversiteit bij bedrijven
  Biodiversiteit staat mondiaal onder grote druk. Ook in Nederland gaat het niet goed met allerlei diersoorten. Amfibieën, vogels, kleine zoogdieren en allerlei insecten nemen in aantal af. Voor wilde bijen in Nederland geldt dat van de circa 360 soorten, ruim 50% wordt bedreigd. Herstel van biodiversiteit vraagt om gezamenlijke actie: van bewoners en overheid, maar ook van bedrijven in het buitengebied. Samen met Tree Centre Opheusden organiseren we activiteiten om de boomkwekers in de gemeente Neder-Betuwe verder te helpen met vergroting van de biodiversiteit bijvoorbeeld door stuifmeel en nectar te bieden aan bestuivers in de vorm van bloemrijke randen. Ook voor de bedrijfsvoering kunnen deze randen waarde hebben, door verbetering van de bodemstructuur.
 3. Opstellen en uitvoeren biodiversiteitsplannen
  Grondeigenaren in het buitengebied kunnen zich aanmelden voor een biodiversiteitsplan voor hun erven en omringende percelen. Een adviseur van SLG bezoekt grondeigenaren en maakt samen met hen een ‘biodiversiteitsscan’.  Het uitvoeringsplan is gericht op aanplant van streekeigen bomen en struiken en het inzaaien van meerjarige inheemse (bijen)bloemen. Het assortiment wordt afgestemd op een groot voedselaanbod aan bestuivers gedurende het gehele groeiseizoen (een lange bloeiboog). Eigenaren krijgen zaaigoed en plantmateriaal tegen een aantrekkelijke eigen bijdrage. Meer informatie…kleine klokjesbij_Peter _Eekelder
 4. Oprichten werkgroep Biodiversiteit
  Een lokale biodiversiteitswerkgroep gaat blijvend het thema biodiversiteit onder de aandacht brengen en organiseert daarvoor kleinschalige acties. Zoals bijvoorbeeld het maken van bijenhotels, bijvoorbeeld bij scholen of op andere aansprekende locaties. SLG biedt ondersteuning om de werkgroep Biodiversiteit op te richten.
 5. Ontwikkeling Klompenpaden
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden. In de gemeente Neder- klompenpaden_logo_roodBetuwe worden meerdere Klompenpaden ontwikkeld:
  -Ontwikkeling Klompenpad Dodewaard
  -Ontwikkeling Klompenpad Ochten
  -Ontwikkeling Klompenpad Echteld

Wordt verwacht

 1. Versterking netwerk van bewoners en vrijwilligersgroepen gemeente Neder-Betuwe
  De gemeente Neder-Betuwe waardeert burgerparticipatie en de kwaliteit van het landschap. De gemeente stimuleert enthousiaste bewoners om zich in actieve werkgroepen te verenigen, die zich bezighouden met het beheren van landschapselementen, het vergroten van de toegankelijkheid en het versterken van de biodiversiteit. Komende jaren wil de gemeente met ondersteuning van SLG een netwerkstructuur ontwikkelen bestaande uit gemotiveerde en goed ondersteunde bewoners en vrijwilligers. In voorbereiding hierop inventariseert SLG de bestaande vrijwilligersgroepen en bewonersinitiatieven en peilt welke behoeften zij hebben om succesvol te blijven.
 2. Nestgelegenheid maken voor bijen
  Naast voldoende voedselaanbod voor bestuivers, is het ook belangrijk dat er voldoende nestgelegenheid is. Doordat natuurlijke nestgelegenheid (bijvoorbeeld in landschapselementen met vlier en braam) sterk is achteruitgegaan, gaan bewoners aan de slag met het maken van nestgelegenheid voor bijen.

Afgerond

 1. Neder-Betuwe in het Groen
   Als vervolg op Dijken in het Groen (fase 1) kregen  bewoners van het hele buitengebied van de gemeente Neder-Betuwe de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen voor hun eigen terrein. Het ging hierbij om beplanting, die de grote landschappelijke structuren in de gemeente Neder-Betuwe versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.
 2. Brochure landschap en biodiversiteit
  Voor de gemeenten Buren, Culemborg en Neder-Betuwe ontwikkelden we een publiekssbrochure landschap en biodiversiteit. Bewoners van het buitengebied kunnen met behulp van de brochure en kaart eenvoudig zien in welk landschapstype ze wonen. We geven tips voor het inrichten van het erf en reiken lijsten met rassen aan die van oorsprong in het gebied voor komen. Bekijk de Landschapsbrochure Buren, Culemborg en Neder-Betuwe.

Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van afgeronde projecten in gemeente Neder-Betuwe.


Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Neder-Betuwe

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Klompenpadwerkgroep Heuzesepad
Klompenpadwerkgroep Marspad
Steenuilenwerkgroep Rivierenland
Weidevogelgroep Lienden-Ochten-Ommeren-Maurik
Zwerfafvalbrigade Kesteren
Zwerfafvalbrigade Maneswaard
Zwerfafvalbrigade Opheusden

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Heuzesepad
Marspad

Kijk ook eens op: