Gemeente Maasdriel

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

In uitvoering

  1. Maasdriel in het Groen
    Het dorp aan de slag met streekeigen beplanting. Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met bewoners van het buitengebied aan een Logo_DorpenGroen_def_rgbfraai landschap. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Kijk voor meer informatie.
  2. Ontwikkeling Klompenpad Velddriel
    Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.

Wordt verwacht

  1. Vergroten leefgebied patrijzen en oprichten Patrijzenwerkgroep
    De patrijs is een karakteristieke vogel van het boerenland. Net als met een groot deel van de boerenlandvogels, gaat het ook met de patrijs slecht. In de Bommelerwaard zijn bewoners die zich willen inzetten voor behoud van de patrijs. SLG leidt deze vrijwilligers op tot patrijzenwerkgroep. Activiteiten zijn bijvoorbeeld: inzaaiacties met patrijzenzaad, aanplant patrijzenhagen, ontwikkelen van een fietsroute langs deelnemende grondeigenaren etc. Daarnaast kan de werkgroep grondgebruikers enthousiasmeren voor akkervogels en biodiversiteit. De werkgroep gaat samen optrekken met de Agrarische Natuurvereniging Capreton, die bezig is met het realiseren van akkerranden.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Maasdriel

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Hoogstambrigade Bommelerwaard
Klompenpadwerkgroep Baanbrekerpad
Klompenpadwerkgroep Alemschepad
Klompenpadwerkgroep Zandslagenpad
Natuurwacht Bommelerwaard
Steenuilenwerkgroep Bommelerwaard
VANL “De Capreton”/Weidevogelbescherming

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Alemschepad
Baanbrekerpad
Zandslagenpad

Kijk ook eens op: