Gemeente Lochem

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Poelenbrigade Lochem
  In de gemeente Lochem gaan we een poelenbrigade oprichten. Door poelen af en toe op te schonen en de zonnige kant te maaien ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor onder andere salamanders, kikkers, padden en libellen. De vrijwilligers van de poelenwerkgroep trekken er op uit om poelen te inventariseren, eigenaren te adviseren over het onderhoud en om poelen op te schonen.
 2. Vleermuizenwerkgroep Lochem
  In de gemeente Lochem wordt er een Vleermuizenwerkgroep opgericht. Deze groep vrijwilligers wordt getraind om vleermuizenkasten op te hangen. De kasten en materialen worden verdeeld en de vrijwilligers gaan in groepjes aan de slag. De opgehangen kasten worden genoteerd en in een GIS systeem gezet. Na het ophangen blijft de werkgroep actief om jaarlijks (in het voorjaar) een ronde te doen langs de kasten om te controleren of deze er nog hangen en of deze nog in goede staat zijn. De vrijwilligers krijgen extra kasten ter beschikking om de nodige vervangingen te kunnen uitvoeren.BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
 3. Levend Landschap Larense Broek
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap. Het proces Levend Landschap Larense Broek is gestart in 2021.
 4. Ontwikkeling Klompenpad Harfsen
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.

Wordt verwacht

 1. Meerjarig programma groen vrijwilligersnetwerk
  In de gemeente Lochem zijn zo’n 11 grotere en kleinere groene vrijwilligersgroepen actief, die zich inzetten voor onderwerpen als: biodiversiteit, cultuurhistorie, beheer en onderhoud van landschapselementen, zwerfafval, educatie, soortenbescherming, wandelen en fietsen etc. We ondersteunen bestaande vrijwilligersgroepen om hun werk succesvol te houden en nog succesvoller te maken. Eén van de activiteiten van het meerjarige programma is een netwerkbijeenkomst voor het groen vrijwilligerswerk in Lochem. Lees hier meer actuele informatie over het netwerk groene vrijwilligers.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Lochem

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Buitenplaatswerkgroep Den Dam
G.A. van der Lugt Stichting
Hoogstambrigade Salland
IVN Noord-Midden Achterhoek
IVN VENEL Zutphen-Warnsveld
Klompenpadwerkgroep Laorns Enkenpad
Landgoedwerkgroep De Kalenberg
Landgoedwerkgroep Verwolde
Natuurwerkgroep Gorssel
Patrijzentelgroep Lochem
Stichting Natuurwerkgroep De Groene Knoop Deventer
Stichting Natuur in de Graafschap

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Loarns Enkenpad

Kijk ook eens op: