Gemeente Lingewaard

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Cursus beheer en onderhoud landschapselementen
  We organiseren een cursus voor inwoners van het buitengebied over het onderhoud en duurzaam beheer van landschapselementen. In de afgelopen jaren hebben verschillende inwoners van het buitengebied van de gemeente Lingewaard heggen, hoogstamfruitbomen, bosjes en singels aangeplant. Het buitengebied is verder verfraaid en aantrekkelijker geworden, in deze cursus leren we deelnemers hoe ze de aangeplante bomen en struiken kunnen onderhouden.
 2. Levend Landschap Gendt-Doornenburg
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap.  Samen met bewoners in Gendt en Doornenburg Is in het voorjaar van 2021 gestart met het project Levend Landschap Gendt-Doornenburg.
 3. Lingewaard in het Groen
  Wilt u meedoen? Meer informatie en aanmelden kan via deze pagina.
  Het dorp aan de slag met streekeigen beplanting. Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een fraai landschap. Dat doen we door de erven van deelnemers te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes, singels of bomen, die passen in het landschap.
 4. Oprichting Hoogstambrigade Ressen
  Ook in Ressen gaan wij een Hoogstambrigade oprichten. Zie hier voor meer informatie. Alle deelnemers krijgen een meerdaagse opleiding hoogstamfruit snoeien. Na de opleiding gaan de vrijwilligers zelfstandig aan de slag. De Hoogstambrigades lenen bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap. Alle Hoogstambrigades in Gelderland krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie.
 5. Wegwerken achterstallig onderhoud landschapselementen Lingewaard
  Particuliere (agrarische en niet agrarische) grondeigenaren van het buitengebied kunnen achterstallig onderhoud van landschapselementen zoals houtsingels, hoogstamboomgaarden, struweelhagen en knotbomen laten wegwerken. Het project wordt in samenwerking met Stichting Lingewaard Natuurlijk (SLN) uitgevoerd. In 2019/2020 is op initiatief van SLN het project landschapsinventarisatie uitgevoerd. Daarbij zijn landschapselementen in het buitengebied van Lingewaard in kaart gebracht. Alle bomen, boomgaarden, struiken, singels en heggen, voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg, zijn geïnventariseerd. Kijk voor meer informatie. 

Verwacht

 1. Biodiversiteitswerkgroep Gendt-Doornenburg
  Een lokale biodiversiteitswerkgroep gaat blijvend het thema biodiversiteit onder de aandacht brengen en organiseert daarvoor kleinschalige acties. Zoals bijvoorbeeld het maken van bijenhotels, bijvoorbeeld bij scholen of op andere aansprekende locaties. SLG biedt ondersteuning om de werkgroep Biodiversiteit op te richten.

Afgerond

 1. Nieuwe wandelroute Huissen Angeren
  In Huissen en Angeren is een nieuwe wandelroute ontwikkeld, het het Steenoven- en Hofstedepad. Deze rondwandeling van elf kilometer gaat langs zeven hoogtepunten in het buitengebied van Angeren en Huissen. De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden kun je hier downloaden.
 2. Landschapsinventarisatie
  De Stichting Lingewaard Natuurlijk heeft het initiatief genomen voor een landschapsinventarisatie in de gemeente Lingewaard. De landschapsinventarisatie is een nulmeting, om te komen tot een monitoring. SLG heeft de technische kant opgezet en het veldwerk begeleid.

Klik hier voor een overzicht van  afgeronde projecten in gemeente Lingewaard


Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Lingewaard

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Hoogstambrigade Kasteel Doornenburg
Hoogstambrigade Lingewaard
Hoogstambrigade De Zilverkamp
Klompenpadwerkgroep Zeegsepad
Knotgroep Roswaard
Knotgroep Angeren
Landgoedwerkgroep Holthuysen
Natuur- en Vogelwerkgroep Bemmel
Patrijzentelgroep Bemmel
Stichting Lingewaard Natuurlijk, Knotgroep Huissen
Zwerfafvalbrigade Huissen

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Zeegsepad

Kijk ook eens op: