Gemeente Lingewaard

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Klompenpad Huissen Angeren
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden. In 2015 is gestart met de ontwikkeling van het Klompenpad Huissen Angeren.
 2. Lingewaard in het Groen
  Wilt u meedoen? Meer informatie en aanmelden kan via deze pagina.
  Het dorp aan de slag met streekeigen beplanting. Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een fraai landschap. Dat doen we door de erven van deelnemers te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes, singels of bomen, die passen in het landschap.
 3. Oprichting Hoogstambrigade Ressen
  Ook in Ressen gaan wij een Hoogstambrigade oprichten. Zie hier voor meer informatie. Alle deelnemers krijgen een meerdaagse opleiding hoogstamfruit snoeien. Na de opleiding gaan de vrijwilligers zelfstandig aan de slag. De Hoogstambrigades lenen bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap. Alle Hoogstambrigades in Gelderland krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie.

Verwacht

 1. Cursus beheer en onderhoud landschapselementen
  We organiseren een cursus voor inwoners van het buitengebied over het onderhoud en duurzaam beheer van landschapselementen. In de afgelopen jaren hebben verschillende inwoners van het buitengebied van de gemeente Lingewaard heggen, hoogstamfruitbomen, bosjes en singels aangeplant. Het buitengebied is verder verfraaid en aantrekkelijker geworden, in deze cursus leren we deelnemers hoe ze de aangeplante bomen en struiken kunnen onderhouden.
 2. Levend Landschap Gendt-Doornenburg
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap. Er wordt samen met bewoners in Gendt en Doornenburg gestart met het project Levend Landschap.
 3. Biodiversiteitswerkgroep Gendt-Doornenburg
  Een lokale biodiversiteitswerkgroep gaat blijvend het thema biodiversiteit onder de aandacht brengen en organiseert daarvoor kleinschalige acties. Zoals bijvoorbeeld het maken van bijenhotels, bijvoorbeeld bij scholen of op andere aansprekende locaties. SLG biedt ondersteuning om de werkgroep Biodiversiteit op te richten.

Afgerond

 1. Landschapsinventarisatie
  De Stichting Lingewaard Natuurlijk heeft het initiatief genomen voor een landschapsinventarisatie in de gemeente Lingewaard. De landschapsinventaristatie is een nulmeting, om te komen tot een monitoring. SLG heeft de technische kant opgezet en het veldwerk begeleid.
 2. Oprichting Hoogstambrigades
  In de gemeente Lingewaard zijn drie Hoogstambrigades opgericht,  in Gendt en Doornenburg, in de wijk Zilverkamp in Huissen en een Hoogstambrigade Landgoed de Brouwketel in de uiterwaarden van Huissen.
 3. Dorpsboomgaarden Landgoed de Brouwketel
  Een bewonersgroep van het nieuwe Landgoed de Brouwketel heeft een participatief ontwerp gemaakt van twee boomgaarden, die publiek toegankelijk zijn. In 2019 zijn de nieuwe boomgaarden, samen met de nieuwe Hoogstambrigade en schoolkinderen, aangeplant. In de toekomst worden pluk- en snoeidagen georganiseerd door de grondeigenaren voor inwoners.
 4. Levend Landschap Huissen Angeren
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap. Bekijk hier de publieksflyer van de ideeën die bewoners uitvoeren in Huissen en Angeren.
 5. Lingewaard in het groen
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken.
 6. Oprichting Zwerfafvalbrigade Huissen
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In Huissen is een nieuwe Zwerfafvalbrigade opgericht. Kijk voor een overzicht van de Zwerfafvalbrigades.
 7. Introductiecursus landschapselementen
  In de winter van 2017- 2018 organiseerden we de introductiecursus aanleg, onderhoud en duurzaam beheer van landschapselementen. De focus lag hierbij op hoogstamfruit. Deze cursus was bedoeld voor deelnemers aan het beplantingsproject Lingewaard in het Groen.
 8. Huissen Angeren in ’t groen
  Wij organiseerden samen met Stichting Lingewaard Natuurlijk en projectbureau Herstructurering Glastuinbouw Huissen Angeren het beplantingsproject Huissen Angeren in ‘t groen. Dit project bood bewoners een unieke kans om de eigen woonomgeving en erf landschappelijk te verfraaien.
 9. Wielenherstelproject
  Vier gemeenten (Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard) hebben de handen ineen geslagen om een groot aantal wielen op te knappen. U kunt deze wielen bekijken en hun bijzondere verhalen ontdekken met een Wielenfietsroute. Kijk voormeer informatie over het Wielenherstelproject en de Wielenfietsroute.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Lingewaard

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Hoogstambrigade Kasteel Doornenburg
Hoogstambrigade Lingewaard
Hoogstambrigade De Zilverkamp
Klompenpadwerkgroep Zeegsepad
Knotgroep Roswaard
Knotgroep Angeren
Natuur- en Vogelwerkgroep Bemmel
Stichting Lingewaard Natuurlijk, Knotgroep Huissen
Zwerfafvalbrigade Huissen

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Zeegsepad

Kijk ook eens op: