Voormalige gemeente Lingewaal

Gemeente Lingewaal is sinds 2019 onderdeel van gemeente West Betuwe. Afgeronde projecten in de voormalige gemeente Lingewaal vindt u op deze pagina. Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente West Betuwe. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgerond

  1. Oprichting Zwerfafvalbrigades
    Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In de gemeente Lingewaal meerdere Zwerfafvalbrigades opgericht.  Kijk voor een overzicht van de Zwerfafvalbrigades.
  2. Inspiratieochtend over natuur rond bedrijventerrein De Koornwaard
    Bedrijventerrein de Koornwaard in Heukelum organiseerde in samenwerking met SLG een inspiratieochtend voor bewoners uit Heukelum en omgeving. De bevlogen eigenaar kreeg hulp van bewoners bij het onderhoud en aanleg van nieuwe landschapselementen.

Kijk ook eens op: