Gemeente Heumen

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

In uitvoering

 1. Netwerk Groene Vrijwilligers Heumen
  Binnen de gemeente Heumen zijn vele vrijwilligersgroepen actief in het landschap. In het buitengebied of binnen dorpskernen zetten zij zich in voor onderwerpen als: biodiversiteit, cultuurhistorie, beheer en onderhoud van landschapselementen, zwerfafval, educatie, soortenbescherming, wandelen en fietsen etc. Namens de gemeente Heumen kan SLG met het meerjarig project Netwerk Groene Vrijwilligers extra ondersteuning bieden aan deze groene vrijwilligers(groepen) om ze nog succesvoller te maken. Kijk hier voor meer informatie.

 2. Poelen.nu
  In het project Poelen.nu leiden we vrijwilligers op om in het veld te kunnen inschatten of er sprake is van achterstallig beheer van een poel. We proberen zoveel mogelijk poelen te bezoeken en op Poelen.nu aan te geven wat de staat van de poel is. SLG maakt op basis van de inventarisatie door de vrijwilligers een kort gemeentelijk prioriteringsplan voor onderhoud aan de aanwezige poelen. Kijk hier de startavond of de tweede informatieavond terug. Hier vindt u meer informatie en het aanmeldformulier.

 3. Landschaps- en biodiversiteitsimpuls Heumen
  De gemeente Heumen is trots op haar landelijke omgeving. Met het project Landschaps- en biodiversiteitsimpuls wordt het landschap en biodiversiteit verder versterkt. Inwoners kunnen hun erf en grond met subsidie landschappelijk versterken en ook op en rond het erf maatregelen treffen voor stimulering van de biodiversiteit. Meer informatie, webinars en aanmelden.

Afgerond

 1. Cursus ‘Alles van het landschap’
  In de gemeente Heumen organiseerden we in 2018 de cursus ‘Alles van het landschap’. Aan de hand van één theorieavond en twee praktijkochtenden leerden bewoners meer over ecologie, aanleg en beheer van het landschap.
 2. Landschapsbrochure met landschapstypenkaart
  Voor de gemeenten West Maas en Waal, Wijchen, Heumen en Beuningen hebben we een landschapsbrochure inclusief een landschapstypenkaart ontwikkeld. Bewoners van het buitengebied kunnen met behulp van de brochure en kaart eenvoudig zien in welk landschapstype ze wonen. We geven tips voor het inrichten van het erf en reiken lijsten met rassen aan die van oorsprong in het gebied voor komen. Op de foto wethouders van de vijf gemeenten met de net overhandigde landschapsbrochure in de hand. Bekijk hier de Landschapsbrochure met landschapstypenkaart.

Klik hier voor een overzicht van afgeronde projecten in gemeente Heumen.


Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Heumen

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Natuurstichting Kadans
Scouting St. Walrick
Heemtuin Malden

 

 

Kijk ook eens op: