Gemeente Heerde

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

In uitvoering

 1. Opstellen van biodiversiteitsplannen
  Grondeigenaren in het buitengebied kunnen advies krijgen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Een adviseur van SLG brengt een bezoek op het erf en stelt samen met de eigenaren een biodiversiteitsplan op met speciale aandacht voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Zij kunnen met korting plantmateriaal en zaaigoed bestellen.

Wordt verwacht

 1. Biodiversiteitsimpuls Heerde
  Het gaat slecht met de insecten in Nederland. Om lokaal meer aandacht hierop te vestigingen zowel in als buiten de bebouwde kom heeft SLG een aantal biodiversiteitsproducten ontwikkeld, zoals het opstellen van biodiversiteitsplannen voor erven, de aanleg van bijenoases, cursussen en het evenement Op de bres voor biodiversiteit.

Afgerond

 1. Beleidsuitvoering ondersteuning Landschapsregeling 2019-2023
  Wij hebben de gemeente Heerde ondersteund en geadviseerd m.b.t. hun beleidsuitvoering voor de nieuwe Landschapsregeling.
 2. Boscompensatieproject Heerde transferium
  SLG heeft gemeente Heerde ondersteund  bij zoeken naar locaties om  5.000m2 boscompensatie te realiseren.
 3. Oprichting zwerfafvalbrigades
  In samenwerking met afvalverwerker ROVA zijn in de gemeente Heerde 3 zwerfafvalbrigades opgericht. Een zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! Kijk hier voor een overzicht.
 4. Laanherstel
  We hebben een historisch onderzoek gedaan naar het voorkomen van laanstructuren in het buitengebied van Heerde en hiervoor een herstelplan in deelfasen opgesteld. Afgelopen jaar is begonnen met de uitvoeringsfase waarbij in de gemeentebermen ca. 170 laanbomen en 150 knotbomen zijn aangeplant.
 5. Heerde Landschappelijk Sterk 5x
  Het project Heerde – Landschappelijk sterk! is onderdeel van het programma Gebiedsontwikkeling Veessen – Wapenveld. Deze gebiedsontwikkeling geeft nieuwe impulsen aan dit gebied, gericht op leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, lokale economie en toegankelijkheid van het buitengebied. Ongeveer 70% van alle bewoners in het buitengebied heeft deelgenomen aan deze plantactie in 2014.
 6. Steenuilenproject HeerdeSteenuil_HanBouwmeester
  Het half open cultuurlandschap biedt steenuilen een geschikte leefomgeving. We hebben de bewoners in Heerde gevraagd of ze hun erf geschikt wilden maken voor steenuilen. Hier is goed gehoor aan gegeven. Er zijn binnen het project 20 nieuwe steenuilenkasten opgehangen waarvan er in 2015 maar liefst 11 bewoond werden!

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Heerde

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Hoogstambrigade Heerde
Klompenpadwerkgroep Elsvoorderpad
Klompenpadwerkgroep Horsthoekerpad
Klompenpadwerkgroep Paddenpad
Klompenpadwerkgroep Vosbergenpad
Knotgroep Heerde
Poelenbrigade Epe-Heerde
Vrijwilligers Landgoed Vosbergen
Weidevogelwerkgroep
Stichting Vrienden van het Boerenland, Hattem–Heerde

Zwerfafvalbrigade Heerde
Zwerfafvalbrigade Vorchten
Zwerfafvalbrigade Veessen

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Elsvoorderpad
Horsthoekerpad
Markluiderpad
Paddenpad
Vosbergenpad

 

Kijk ook eens op: