Gemeente Hattem

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

In uitvoering

 1. Opstellen van biodiversiteitsplannen
  Grondeigenaren in het buitengebied kunnen advies krijgen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Een adviseur van SLG brengt een bezoek op het erf en stelt samen met de eigenaren een biodiversiteitsplan op met speciale aandacht voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Zij kunnen met korting plantmateriaal en zaaigoed bestellen.

Wordt verwacht

 1. Biodiversiteitsimpuls Hattem
  Het gaat slecht met de insecten in Nederland. Om lokaal meer aandacht hierop te vestigingen zowel in als buiten de bebouwde kom heeft SLG een aantal biodiversiteitsproducten ontwikkeld, zoals het opstellen van biodiversiteitsplannen voor erven, de aanleg van bijenoases, cursussen en het evenement Op de bres voor biodiversiteit.
 2. Oprichten hoogstambrigade
  In de gemeente wordt een hoogstambrigade opgericht. De deelnemers krijgen een meerdaagse cursus hoogstamfruit snoeien. De hoogstambrigades lenen bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap. Alle hoogstambrigades in Gelderland krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie.

Afgerond

 1. Beleidsondersteuning Landschap en biodiversiteit
  Wij hebben de gemeente Hattem ondersteund en geadviseerd m.b.t. hun beleidsuitvoering voor de nieuwe Landschapsregeling.
 2. Levend Landschap HattemBeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.  Lees meer over Levend Landschap.
  Dit Levend Landschap proces is gestart in het najaar van 2018.
 3. Workshop biodiversiteit in Hattem
  Bewoners uit Hattem deden mee aan een workshop over biodiversiteit op het eigen erf of in de eigen tuin. De tweedaagse workshop biodiversiteit ging over het inrichten van erf of tuin voor een aantrekkelijke leefomgeving voor allerlei dieren. De workshop is één van de ideeën, die voortkwamen uit het bewonersproces Levend Landschap Hattem.
 4. Hattem in het Groen
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 5. Oprichting Knotgroep
  Als onderdeel van het Levend Landschap proces is er in de gemeente Hattem een Knotgroep opgericht. Deze groep vrijwilligers draagt nu zelfstandig bij aan het landschapsonderhoud in de gemeente door knotbomen aan te planten en te beheren (knotten). Knotbomen zijn zeer kenmerkende landschapselementen, met name in waterrijke gebieden zoals langs de IJssel.
 6. Oprichting Zwerfafvalbrigade Hattem
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In samenwerking met afvalverwerker ROVA is Zwerfafvalbrigade Hattem opgericht. Kijk hier voor een overzicht.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Hattem

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Klompenpad Assenradepad
Klompenpadwerkgroep Hoenwaardsepad
Knotgroep Hattem
Tuin- en bosgroep De Hezenberg
Vereniging Landschap en Milieu Hattem
Weidevogelwerkgroep, Stichting Vrienden van het Boerenland, Hattem–Heerde
Zwerfafvalbrigade Hattem

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Assenradepad
Hoenwaardsepad

 

Kijk ook eens op: