Gemeente Harderwijk

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

In uitvoering

 1. Bloeiend bijenlandschap Harderwijk en Hierden
  Het gaat slecht met de insecten in Nederland. Om lokaal meer aandacht hierop te vestigingen zowel in als buiten de stad heeft SLG een aantal biodiversiteitsproducten ontwikkeld, zoals het opstellen van biodiversiteitsplannen voor erven, de aanleg van bijenoases en het opzetten van een biodiversiteitswerkgroep. Lees meer op de speciale projectpagina.
 2. Klompenpad Hierden-Beekhuizen
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.
 3. Omvorming Randmeerroute naar Klompenpad
  In de gemeente Harderwijk wordt gewerkt aan de omvorming van een Randmeerroute Heyrderpad naar een Klompenpad.

Afgerond

 1. Hierden in het Groen
  In Hierden kregen bewoners de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Zie hier voor de aanpak van Dorpen in het groen.
 2. Beleidsuitvoering ondersteuning Landschapsregeling 2019-2023
  Wij ondersteunen en adviseren de gemeente Harderwijk met hun beleidsuitvoering voor de nieuwe Landschapsregeling.

Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van afgeronde projecten in gemeente Harderwijk.


Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Harderwijk

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Natuurtuin Harderwijk

 

Kijk ook eens op: