Gemeente Ede

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

Brochure Levend Landschap Ede
De gemeente Ede heeft de Brochure Levend Landschap Ede 2019-2021 ontwikkeld, met daarin inspirerende voorbeelden hoe zij het landschapsbeleid samen met bewoners aanpakt.

In uitvoering

 1. Buitengebied Bennekom in het Groen
  Het dorp aan de slag met streekeigen beplanting. Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een fraai landschap. Dat doen we door de erven van deelnemers te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels. Lees meer over Dorpen in het groen. Buitengebied Bennekom in het Groen start in het najaar van 2021.
 2. Cursus ‘Alles van de Edese Landschappen’
  We gaan met de nieuw ontstane Levend Landschap werkgroepen in de verschillende dorpen de cursus ‘Alles van de Edese Landschappen’ organiseren.
  Deze cursus is bedoeld om het netwerk van actieve dorpsbewoners  te informeren over hun eigen woonomgeving.
 3. Levend Landschap Ede-Veldhuizen
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap. Onderdeel van Levend Landschap Ede-Veldhuizen is de oprichting van een Heide- en bosbeheergroep.
 4. Cursus erfvogels Bennekom-De Kraats
  Het aantrekkelijk maken van het buitengebied van Ede voor uilen is een initiatief van Levend Landschap Bennekom-De Kraats. Uilen zijn beschermde diersoorten die zich thuis voelen in ons cultuurlandschap. Doordat veel oude schuren en landschapselementen zoals hoogstamfruitbomen en knotbomen zijn verdwenen, hebben de uilen onze hulp nodig als het gaat om nestgelegenheid en voedselaanbod. In deze cursus is veel aandacht voor verbetering van nest- en schuilgelegenheid  en voedselaanbod voor kerk- en steenuilen. Kijk hier voor meer informatie.
 5. Landschapscursus voor vrijwilligers
  Samen met de Buurt Ede en Veldhuizen bieden we belangstellenden een leuke vierdelige cursus over het landschap van Ede en de biodiversiteit. Daarnaast zoekt de Buurt Ede en Veldhuizen vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie van de Natuuropschoondag. Meer informatie en aanmelden.
 6. Meerjarig programma groen vrijwilligersnetwerk
  In de gemeente Ede zijn zo’n 30 grotere en kleinere (min of meer) structurele vrijwilligersgroepen actief die zich inzetten voor onderwerpen als: biodiversiteit, cultuurhistorie, beheer en onderhoud van landschapselementen, zwerfafval, educatie, soortenbescherming, wandelen en fietsen etc. De gemeente Ede heeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gevraagd om een meerjarig programma tot uitvoering te brengen met als doel om de bestaande vrijwilligersgroepen groepen actief te ondersteunen om hun werk succesvol te houden en wellicht nog succesvoller te maken. Een van de activiteiten is een netwerkbijeenkomst voor het groen vrijwilligerswerk in Ede om elkaar beter te leren kennen. Kijk hier voor meer informatie.
 7. Landschapsimpuls Ede
  De gemeente Ede is trots op haar landelijke omgeving. De gemeente wil via dit project en in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het landschap verder versterken. Met dit project kunnen inwoners hun erf en het omringende landschap nog groener en mooier maken. Denk hierbij aan het planten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden of bomen, die passen in het landschap. Kijk hier voor meer informatie.

Wordt verwacht

 1. Beplantingsprojecten Levend Landschap in 8 dorpskernen
   Zie hierboven voor de werkwijze van een beplantingsproject of kijk hier voor de werkwijze Dorpen in het groen.

Afgerond

 1. Wekerom-Otterlo in het Groen deel 2
  Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken. Zie hier voor de aanpak van Dorpen in het groen.
 2. Oprichting Zwerfafvalbrigades
  In de gemeente Ede zijn meerdere Zwerfafvalbrigades opgericht. Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. Het beoogde resultaat: het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker voor iedereen!  Kijk hier voor een overzicht.

Kijk voor meer afgeronde projecten in gemeente Ede.


Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Ede

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

A Rocha Bennekom
Boswerkgroep Het Luntersche Buurtbosch
Hoogstambrigade Ede
IVN Barneveld
IVN Ede, Scholenwerkgroep en Jeugdclub
Kinderboerderij de Oude Hofstede
Klompenpadwerkgroep Beek- en Bultpad
Klompenpadwerkgroep Breukerengpad
Klompenpadwerkgroep Doesburgermolenpad
Klompenpadwerkgroep Eeskooterpad
Klompenpadwerkgroep Harscamperpad
Klompenpadwerkgroep Harsloërpad
Klompenpadwerkgroep Kreelsepad
Klompenpadwerkgroep Meulunterenpad
Klompenpadwerkgroep Nederwoudsepad
Klompenpadwerkgroep Turfvelderpad
Klompenpadwerkgroep Valkschepad
Knotwerkgroep Veenendaal
Natuurwerkgroep Bos & Heide (Ede)
Natuurwerkgroep De Zanding Otterlo
Scouting Bennekom
Steenuilenwerkgroep Lunteren en omgeving
Stichting Biotoopverbetering Zuid-Veluwe
Stichting Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe
Stichting Natuurbehoud Doesburger buurt
Vereniging Het Edelhert
Waterschapsgroep vijver Levendaal Ede
Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost
Zwerfafvalbrigade Bennekom
Zwerfafvalbrigade De Kraats en Nergena
Zwerfafvalbrigade Ederveen
Zwerfafvalbrigade Harskamp
Zwerfafvalbrigade Lunteren
Zwerfafvalbrigade Otterlo
Zwerfafvalbrigade Veldhuizen Kernhem
Zwerfafvalbrigade Wekerom

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Beek en Bultpad
Breukerengpad
Doesburgermolenpad
Eeskooterpad

Harscamperpad
Harsloërpad
Kreelsepad
Meulunterenpad
Nederwoudsepad
Turfvelderpad
Valkschepad

 

Kijk ook eens op: