Gemeente Doetinchem

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

In uitvoering

 1. Particuliere biodiversiteitsplannen
  Wilde bijen, vlinders, vogels, egels en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewoners gebruiken. In dit biodiversiteitsproject adviseren we grondeigenaren in het buitengebied met als doel versterking van erf en landschap door de aanplant van streekeigen bomen en struiken. Daarnaast kunnen bewoners bloemenranden of akkerranden inzaaien met inheemse bloemen en kruiden of schuil– en nestgelegenheid voor allerlei diersoorten creëren. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.
 2. Meerjarig programma groen vrijwilligersnetwerk
  In de gemeente Doetinchem zijn zo’n 15 grotere en kleinere groene vrijwilligersgroepen actief, die zich inzetten voor onderwerpen als: biodiversiteit, cultuurhistorie, beheer en onderhoud van landschapselementen, zwerfafval, educatie, soortenbescherming, wandelen en fietsen etc. We ondersteunen bestaande vrijwilligersgroepen om hun werk succesvol te houden en nog succesvoller te maken. Eén van de activiteiten van het meerjarige programma was een netwerkbijeenkomst voor het groen vrijwilligerswerk in Doetinchem. Kijk hier voor meer informatie.
 3. hoogstamfruitArk voor Hoogstamfruit
  Ark voor Hoogstamfruit is een vervolg op de samenwerking en aanplantactie van Rosselboom-gaarden in het najaar/winter 2015, waarbij meer dan tweehonderd fruitbomen van bijzondere historische fruitrassen beschikbaar zijn gesteld aan twintig particuliere erfeigenaren uit de Achterhoek. Zij hebben de appel-, peren, pruimenbomen op hun erf geplant in Rosselboomgaarden zodat de specifiek oude Achterhoekse rassen behouden blijven. Het behoud van soorten is niet alleen van belang voor het behoud van de biodiversiteit, maar deze ‘verborgen rijkdom’ biedt ook kansen voor toeristische activiteiten en lokale horeca. Kijk hier voor meer informatie.

Wordt verwachtBeeldmerkLevendLandschap_RGB_def

 1. Levend Landschap Nieuw Wehl
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap. Het proces Levend Landschap Nieuw Wehl zal medio 2022 starten.

Afgerond

 1. Oprichting Hoogstambrigade Wehlse Broeklanden
  In de gemeente Doetinchem hebben we een Hoogstambrigade opgericht. Eigenaren van een hoogstamboomgaard of andere geïnteresseerden hebben een meerdaagse cursus hoogstamfruit snoeien gekregen. Na de uitgebreide cursus zijn de vrijwilligers zelfstandig aan de slag gegaan.

Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van afgeronde projecten in gemeente Doetinchem.


Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Doetinchem

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Hoogstambrigade Wehlse Broeklanden
IVN Oude IJsselstreek
Klompenpadwerkgroep Ganderpad
KNNV Doetinchem, Zumpebeheergroep
Natuurpark Overstegen Beheergroep “De Groene Knoop”
Stichting Vrienden van het Wehlse Bos
Werkgroep Oké
Zwerfafvalbrigade De Hoop & Wijnbergen
Zwerfafvalbrigade Doetinchem Overstegen
Zwerfafvalbrigade Doetinchem De Huet
Zwerfafvalbrigade Gaanderen
Zwerfafvalbrigade Stadskamer Doetinchem
Zwerfafvalbrigade Wehl

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Ganderpad

Kijk ook eens op: