Gemeente Culemborg

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

Wordt verwacht

 1. Oprichten zwerfafvalbrigades (2x)
  Dit voorjaar gaan we in gemeente Culemborg van start met de oprichting van twee zwerfafvalbrigades. Een zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen!  Kijk hier voor een overzicht van brigades in Gelderland.

Afgerond

 1. Culemborg in het Groen
  Met het beplantingsproject werd het groene karakter in het buitengebied van de gemeente Culemborg versterkt. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen heeft het eigentijdse landschap een nog mooier en oorspronkelijk karakter gekregen.
 2. Inspiratiemiddag Biodiversiteit
  Tijdens de inspiratiemiddag  zien deelnemers wat er allemaal op en rond een aansprekend erf bij Culemborg leeft. Door te enthousiasmeren en kennis over te brengen zien de inwoners nog meer wat zij zelf kunnen doen om hun gronden nog aantrekkelijker te maken voor allerlei planten- en diersoorten. De middag start met een korte inhoudelijke uitleg met aansluitend een veldexcursie.
 3. Biodiversiteitsproject BIJ BEWUST BETUWE
  SLG ondersteunde de campagne BIJ BEWUST BETUWE. Het doel is mensen meer bewust te maken van het nut en de noodzaak van de bij. Een groot symposium werd afgesloten met ondertekening van de Bij Bewust Betuwe intentie-verklaring. Bekijk het filmpje van het symposium.
 4. Biodiversiteitsplan en erfbezoek
  Samen met de gemeente Culemborg organiseerden we een actie voor inwoners met meer dan 1500 m2 grond. Een adviseur van SLG bracht een bezoek op het erf en stelde samen met de eigenaren een biodiversiteitsplan op met speciale aandacht voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Zij konden met korting plantmateriaal en zaaigoed bestellen.
 5. Dijken in het groen
  Met het beplantingsproject ‘Dijken in het Groen’ is het groene karakter langs het dijktracé Hagestein – Opheusden versterkt. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen heeft het eigentijdse landschap een nog mooier en oorspronkelijk karakter gekregen. Dijken in het Groen is een samenwerkingsproject van de gemeenten in de gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg en Buren.
 6. Brochure landschap en biodiversiteit
  Voor de gemeenten Buren, Culemborg en Neder-Betuwe ontwikkelden we een publiekssbrochure landschap en biodiversiteit. Bewoners van het buitengebied kunnen met behulp van de brochure en kaart eenvoudig zien in welk landschapstype ze wonen. We geven tips voor het inrichten van het erf en reiken lijsten met rassen aan die van oorsprong in het gebied voor komen. Bekijk de Landschapsbrochure Buren, Culemborg en Neder-Betuwe.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Culemborg

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Klompenpadwerkgroep Goilberdingerpad
Klompenpadwerkgroep Kuilenburgerpad
Natuur- en Vogelwacht Culemborg
Stichting Liniewacht
Stichting Terra Bella
Weidevogelwerkgroep Tieler- en Culemborgerwaard – afdeling Lingewaal

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Goilberdingerpad
Kuilenburgerpad

Kijk ook eens op: